söndag, januari 27, 2008

 

Från Svenska Dagbladet

Följande har jag klippt ur dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet.

"Roger Wallis, professor i medieteknik på KTH, liknar fildelningsdebatten vid det ramaskri som radions intåg skapade i 20-talets USA. Då ville musikförlagen förbjuda att musik spelades i radio, ­eftersom ingen skulle köpa noter om de kunde höra styckena gratis i radioapparaten. Nu säger debattörerna att illegal fildelning är anledningen till att det säljs mindre skivor. I själva verket, menar Roger ­Wallis, finns det inga bevis för att det är så. "

Även om jag anser att det avgörande argumentet är att hela immaterialrätten är ett intellektuellt misstag, är givetvis ovanstående mycket intressant.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?