onsdag, januari 23, 2008

 

Huckabee på sista versen?

Observera att nedanstående kan vara ett avsiktligt vilseledande rykte som sprids i syfte att nå vissa mål.

"A buddy of mine has been on Huckabees campaign for a number of months now. He was asked yesterday if he would stay on without pay- as in- he was no longer going to get paid starting yesterday. There are a bunch of folks way under him in the chain of campaign- they're all being cut and then the campaign will be reorganizing with any that do choose to stay. Doesn't sound like there is going to be very many."

Utgår man emellertid från att ryktet är sant, betyder det troligen att Mike Huckabee snart är ute ur leken. Jag vill dock inte utesluta att Huckabee siktar mot att bli vicepresident och att någon av kvarstånde kandidater kan tänka sig Huckabee som vicepresidentkandidat för att på så sätt attrahera de religiösa väljarna.

Med tanke på att Rudy Giuliani troligen faller i Florida, glesnar alltså klungan av tänkbara kandidater nu högst avsevärt.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?