onsdag, januari 16, 2008

 

Hur mycket kan guldpriset stiga?

Jag läste alldeles nyss att guldpriset stigit till en nivå överstigande $900 per uns. Måhända frågar sig någon hur mycket priset på guld kan stiga, innan "naturliga" krafter får priset att falla.

Svaret är att guldpriset kan stiga precis hur mycket som helst och att guldpriset kommer att fortsätta stiga så länge det inte finns några vettiga pappersvalutor tillgängliga och att så troligen kommer att vara fallet så länge inte Federal Reserve Bank bedriver en anständig penningpolitik. Om nämligen Federal Reserve Bank fortsätter att bedriva denna vettlösa inflationspolitik, betyder detta att det blir svårt för andra centralbanker att bedriva en vettig penningpolitik därför att en vettig penningpolitik riskerar ge den följden att den egna valutan apprecierar våldsamt mot Bernankes skräpvaluta med förödande följder för den inhemska produktionen i det landet.

Så länge inflationen fortgår kommer man att köpa guld och ju dyrare guldet blir desto mindre fertila gruvor kommer att tas i drift med den påföljden att det snarare är inflationstakten som bestämmer efterfrågan och priset på guld än mera realekonomiska faktorer. Om priset på spannmål stiger våldsamt reagerar givetvis med viss fördröjning utbudet, men eftersom efterfrågan på spannmål är begränsad bland annat därför att vi människor inte kan äta hur mycket som helst kommer priset på spannmål i långa loppet att avspegla inflationsutvecklingen, men eftersom efterfrågan på guld är i det närmaste obegränsad så länge det inte finns någon säker pappersvaluta att tillgå stiger guldpriset så länge inflationsbrasan brinner. Priset på guld kommer alltså att stiga oproportionerligt mycket till följd av inflationen. Däremot är det sant att brytningskostnaderna räknat i amerikanska dollar kommer att stiga i ungefär samma takt som priset på spannmål om man jämför lika fertila gruvor över tiden.

En följd av Bernankes inflationsexcesser är alltså en våldsam överföring av förmögenhet till dem som äger guldgruvor. Jag tror också att på ena eller andra sättet möjligheter att spekulera i guldpriset utan att själv behöva hantera själva varan kommer att spela allt större roll. Det största hindret mot sådan verksamhet är att man blir skyldig staten realisationsvinstskatt i takt med att inflationen rullar på. I bland annat Hong Kong finns emellertid ingen realisationsvinstskatt och av det skälet kan man inte utesluta att det inom en icke alltför avlägsen framtid där kommer att finnas goda möjligheter att dra nytta av ett stigande guldpris utan att själv behöva hantera själva varan. I så fall kan detta måhända vara början till något som liknar guldmyntfotens återuppståndelse.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?