lördag, januari 19, 2008

 

Klimatbluffen en gång till

Ytterligare en gång upprepas de uppenbara och utan svårighet vederlagda hallucinationerna om koldioxid. Faktum är att koldioxid är helt oundgängligt och att vi med säkerhet alla skulle dö om det inte vore för koldioxiden. Det är också belagt att en eventuell stegring av koldioxidhalten är självreglerande helt enkelt därför att växtligheten älskar koldioxid. Det är också ytterst enkelt att belägga att ökande temeperatur frigör koldioxid ur världens avgjort största koldioxidreservoar, som är världshaven. Påståendet att en ökande halt av koldioxid skulle få temperaturen att stiga vederläggs av det uppenbara förhållandet att en blandning av homogena gaser omöjligen kan skapa reflexer.

Trots att allt är vederlagt upprepas denna smörja gång efter annan. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_787911.svd

Varför?

Jo, svaret är att man med denna förevändning kan höja bensinskatten ytterligare och göra livet en smula svårare, tråkigare och dyrare för vanligt folk. En sådan möjlighet får man inte missa! Vidare får det anses belagt att politikerna inte ens tror på klimatkatrastrofen själva, eftersom de i så hade befriat dieselbilar från särskilda skatter och belagt motoretanol med minst lika höga skatter som bensin. Det verkliga motivet i detta sammanhang är istället att ge jordbruket dolda subventioner, genom att uppmuntra slöseri med jordbruksvaror.

Comments:
En viss poäng finns det nog i detta - man drar ju verkligen nytta av situationen (klimatet som anledning) för att försämra ytterligare för vanligt folk och naturligtvis värst för dom med lite pengar. Diesel höjs mer än bensin eftersom dieselbilar är mycket billigare i drift - trots att dieselbilar är bättre för miljön än bensinbilar

Se bara på vad ett körkort kostar t ex - att det kan kosta uppåt 20 000 kr att ta körkort kan väl knappast förklaras med klimatet (jag själv och ett antal andra har inte råd att ta det).

Dock är jag inte mycket för att använda fossila bränslen och vi bör ändra detta betéende eftersom det är skadligt för miljön, iallfall på lång sikt.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?