torsdag, januari 10, 2008

 

Mycket intressant

Jag läste just att i en valkrets i New Hampshire Ron Paul inte fått så mycket som en enda röst. Trots detta har tre personer gett sig till känna och sagt att de röstade på Ron Paul.

En annan intressant iakttagelse är att Ron Paul kom trea i de valkretsar där rösterna räknades för hand, men att han slutade som femma sedan alla valkretsar räknats samman. Övriga kandidaters röstetal är med undantag av Mitt Romneys i stort sett identiska oberoende av röstningsförfarande. Mitt Romney tycks dock få ett tillskott som ungefär motsvarar skillnaden mellan Ron Pauls resultat i de valkretsar där man räknat för hand och de där man använt sig av röstningsmaskiner.

Med tanke på att Mitt Romney är den kandidat som har den avgjort största kampanjkassan är detta ett ytterst intressant sammanträffande.

På den demokratiska sidan skall man kunna se att valresultatet i de valkretsar där man inte använt sig av maskiner nästan exakt motsvarar opinionsundersökningarnas resultat. Det beyder att Barack Obama slog Hillary Clinton i just de valkretsar där man inte använde sig av röstningsmaskiner, men att Hillary Clinton vann överlägset i de valkretsar där man hade röstningsmaskiner.

Se gärna en video om hur lätt det är att manipulera röstningsmaskiner.

http://www.youtube.com/watch?v=PiiaBqwqkXs&eurl=http://www.prisonplanet.com/articles/january2008/010808_vote_fraud.htm

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?