onsdag, januari 02, 2008

 

En stenig väg

I dagens nätupplaga av Expressen lovprisas euron. Läs mer på följande länk.

http://www.expressen.se/ledare/1.987177/euron-gor-succe

Det sägs bland annat att Danmark troligen kommer att införa euron. Jag är inte så säker på att så verkligen kommer att ske. Det är visserligen så att flertalet danskar som tillfrågas i opinionsundersäökningar säger sig föredra euron, men så var det också innan Danmark röstade nej år 2000.

Dessutom har Anders Fogh Rasmussen tagit en stor risk då han valt att utlysa folkomröstning angående samtliga Danmarks undantag från EU:s regelverk. Hade han nöjt sig med frågan krona/euro, tror jag att han hade lyckats få danskarna att acceptera euron, men eftersom han inte gjort det finns en risk/chans för att danskarna säger nej till alltihopa.

Därutöver har Anders Fogh Rasmussen, genom att inte utlysa folkomröstning angående EU:s så kallade fördrag, gett den EU-skeptiska opinionen ett oemotståndligt tillfälle att säga sitt hjärtas mening om EU:s antidemokratiska elitism genom att säga nej till något annat.

Jag håller med Expressens ledarsida om att man inte kan utesluta att Danmark går över till euron och att om så sker det blir mera sannolikt eller snarare mindre osannolikt att Sverige gör samma sak. Samtidigt är vägen till ett danskt medlemskap i valutaunionen mera osäker än Expressens ledarsida vill inse och inte ens om Danmark går över till euro, är det säkert att Sverige gör samma sak.

En ödets ironi är att den andra förutsättningen för att få svenskarna att rösta ja till euron är att kronan får en fast växelkurs i förhållande till euron, men genom att gå med i ERM2 frånhänder oss vårt faktiska undantag från valutunionens tredje steg. Alltså är ett formellt svenskt undantag från valutaunionens tredje steg troligen den andra nödvändiga förutsättningen - den första är att Danmark inför euron som valuta - för att Sverige en gång skall kunna inträda som fullvärdig medlem av valutunionen. Samtidigt skulle problemet kunna lösas genom att Riksbanken omvandlades till en så kallad valutafond baserad på euro, utan formellt medlemskap i ERM 2. I så fall bör man också välja kursen 10 kr. per euro och sedan successivt dra in nästan alla svenska sedlar och mynt.

Man röstar nämligen inte ja till att byta ut kronan mot euro om man inte fått veta till vilken kurs kronan skall bytas mot euro. Det borde vilken stolle som helst begripa.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?