onsdag, januari 02, 2008

 

Ron Paul på väg uppåt

Mannen som av Bill Kristol kallats "a crackpot" ökar nu till och med i de officiella opinionsundersökningarna och enligt dessa är nu endast Mike Huckabee, Mitt Romney och John McCain mera populära bland de republikanska väljarna.

Med tanke på att de officiella opinionsundersökningarna ger Ron Paul 11% och det är allmänt känt att Ron Pauls anhängare har mycket högre valdeltagande än andra kandidaters anhängare, framstår det som osannolikt att Ron Paul blir sämre än trea. Jag tror fortfarande att han kommer att vinna, eftersom ju varje stegring av röstetalet inom ramen för en given summa röster måste vara på någon annans bekostnad.

I samtliga Straw Polls på senare tid har Ron Paul fått gott och väl 20% stöd och 25% stöd räcker med mycket stor sannolikhet för seger. Med tanke på att Ron Pauls supportrar är mera engagerade än de andra kandidaternas supportrar, betyder 11% - när allt kommit omkring - att det verkliga stödet förmodligen är minst 20%. Därtill kommer att man tror att de andra kandidaternas stöd huvudsakligen kommer från människor, som tidigare röstat republikanskt, medan de flesta av Ron Pauls supportrar kommer från andra håll. Detta betyder i sin tur att opinionsundersökningarna ytterligare underskattar Ron Pauls stöd. De bygger nämligen på rundringningar bland människor man tror röstade republikanskt vid det senaste presidentvalet.

Samtidigt tror jag att Iowa tillhör de stater där Ron Pauls stöd inte är så starkt som i många andra delar av USA. Iowa tillhör alltså troligen de svårare staterna för Ron Paul och den psykologiska effekten av att vinna/förlora det första primärvalet är givetvis enorm. Riktigt spännade blir det när några kandidater gett upp och Ron Pauls motståndare samlat sig bakom en man.

Ron Paul kommer att, i överförd bemärkelse, göra slarvsylta av sina motståndare.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?