lördag, januari 12, 2008

 

Ron Paul still going strong

Enligt min bestämda uppfattning är det alldeles för tidigt att räkna ut Ron Paul, även om man i nuläget kan utesluta att han kommer att utses till det republikanska partiets presidentkandidat.

Jag har tidigare skrivit om vissa märkligheter angående valet i New Hampshire och som jag tidigare sagt är jag övertygad om att en rättvis och korrekt rösträkning gett Ron Paul tredjeplatsen i New Hampshire. Detta motsägs inte heller av att Ron Paul fick större procentandel i Iowa än i New Hampshire, trots att alla opinionsundersökningar visat på ett betydligt större stöd för honom i New Hampshire än i Iowa.

Ser man till kandidaternas styrka genom att jämföra antalet träffar i Google, får man följande resultat.

  1. John McCain, 7.270.000 träffar
  2. Ron Paul, 4.940.000 träffar
  3. Mike Huckabee, 2.950.000 träffar
  4. Mitt Romney, 1.770.000 träffar
  5. Rudy Giuliani, 1.400.000 träffar
  6. Fred Thompson, 966.000 träffar

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?