fredag, januari 25, 2008

 

Så fungerar demokratin

Jag konstaterar med stor förtjusning att den senaste opinionsundersökningen tydligt bestraffar kristdemokraternas flagranta löftesbrott angående bensinskatten. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=736257

Opinionsundersökningar följs givetvis med stort intresse av våra folkvalda politiker och inte minst kan och bör en sittande regering se opinionsundersökningar som en fingervisning om vad deras arbetsgivare anser om den förda politiken. På så sätt kan väljarna skicka signaler om vilken politik en regering bör föra för att bli återvald.

Det är helt uppenbart att regeringens punktskattehöjningar inte vinner väljarnas gillande och detta trots att höjningen av bränsleskatterna sker under hänvisning till det påstådda klimathotet. Det finns objektivt sett inget klimathot och politikernas handlande drivs i det här sammanhanget endast av fiskala och jordbrukspolitiska motiv. Man uppmuntrar användandet av etanol, trots att etanoldrivna bilar släpper ut mer koldioxid än bensin- och framförallt dieseldrivna bilar. Inget koldioxid, som eljest inte bundits upp, binds heller upp genom att man hugger ned regnskog för att odla sockerrör, vilka sedan används som bränsleråvara. Detta bevisas väl om inte annat av att man höjer beskattningen av dieselbränsle, trots att detta vore ett effektivt sätt att minska utsläppen av koldioxid. Å andra sidan är koldioxid givetvis helt ofarligt.

Ett problem i sammanhanget är att såväl kristdemokraterna, centern som moderaterna har starka kopplingar till jordbrukarlobbyn och att biobränslevansinnet har blivit ett sätt att driva upp priserna på jordbruksråvaror.

Därutöver kommer skattehöjningar på snus, öl, sprit och cigarretter. Jag anser att det är fullkomligt ointressant om dessa produkter är hälsosamma, eller inte. Det avgörande är att många väljare brukar dem och ogillar politiker som gör produkterna dyrare och att väljarna är politikernas arbetsgivare.

Jag har ingenting mot en borgerlig regering, men jag hoppas att kristdemokraterna ramlar ur riksdagen 2010 och att övriga borgerliga partier får sätta sig i opposition och en gång för alla lär sig att väljarna inte ser någon poäng i en borgerlig regering som trakasserar väljarna med punktskattehöjningar. Det där kan socialdemokraterna lika bra.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?