torsdag, januari 10, 2008

 

Slopa kapitalbeskattningen!

Följande har jag klippt ur Dagens Nyheter.

"Det går även att investera i guld utan att äga en fysisk guldtacka eller mynt. Handelsbanken har värdepapper, terminer, för guld för den som är kapitalstark. Minsta investeringen är ett kilo och en person måste därmed ha närmare 190.000 kronor för att kunna investera. En handpenning på cirka 5.000 kronor sätts in på ett konto och om guldpriset stiger kommer pengarna in direkt på kontot. Sjunker däremot priset dras pengarna från kontot, som då kan behöva en extrainsättning. En prisnedgång med tio procent innebär att du får betala cirka 19.000 kronor. Förluster kan inte skjutas upp, utan betalas direkt. "

Jag inser att det är tämligen meningslöst att propagera för en remonetisering av guldet. Samtidigt menar jag att det finns en intressant möjlighet att ge dem som önskar skydda besparingar med hjälp av guld betydligt bättre möjligheter att göra detta.

Idag kan vem som helst köpa tackguld och dessutom är tackguld befriat från moms. Det är lätt att sälja guld och i praktiken är handeln skattebefriad. Visserligen skall man betala realisationsvinstskatt om man köper guld till ett visst pris och senare säljer det till ett annat högre pris, men det är omöjligt att kontrollera handeln varför man alltså riskfritt kan strunta i skatten. Det hela kan jämföras med att spekulera i utländska kontanter, dvs. vinst är i princip skattepliktig men i praktiken betalar ingen som växlat in kontanter till en högre kurs än han växlat till sig dem ett enda öre i skatt.

Handlar man emellertid med värdepapper denominerade i guld har skattemyndigheterna utmärkta kontrollmöjligheter och av det skälet kommer man inte undan att betala skatt. Detta betyder i sin tur att ju högre inflationen utfaller, desto mer skatt blir man skyldig staten.

Om det emellertid inte funnes någon reavinstbeskattning skulle man obesvärat kunna köpa och sälja värdepapper denominerade i guld och oavsett inflationstakt skulle skatten vara noll. Om det vore möjligt att spekulera i värdepapper denominerade i guld skulle detta också betyda att alla som så önskade kunde skydda sina besparingar med hjälp av guld utan att behöva förvara fysiskt guld. Resultatet skulle vara ett parallellt bankväsende och med tiden kanske investeringsformen skulle bli så populär att den trängde ut vanliga bankkonton.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?