söndag, januari 06, 2008

 

Snömosrekord

Så här skriver Dick Erixon.

"I den debatten steg istället John McCain fram som den säkre och övertygande statsmannen, rapporterar Weekly Standard."

Om mina läsare inte känner till vad Dick Erixon sannolikt inte tror att hans läsare inte känner till, vill jag gärna upplysa om att Weekly Standard är de så kallade neokonservativas husorgan. Bland de kandidater som för tillfället tillmäts realistiska chanser att vinna New Hampshire är definitivt John McCain den mest "neokonservative". Det är alltså knappast förvånande att Weekly Standard utnämner John McCain till debattens segrare och det har heller inget nyhetsvärde.

Vad sägs om följande.

"I den debatten steg istället Anders Sundström fram som den säkre och övertygande statsmannen, rapporterar Piteå-Tidningen."


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?