måndag, januari 28, 2008

 

So what?
Så här står det i dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet.


"Katarina Renman Claesson är doktorand på Stockholms universitet och forskar om upphovsrätt. Hon har följt debatten och tycker att den innehållit många felaktigheter och missförstånd.
– Allt handlar väldigt mycket om politik. Inläggen är inte så förankrade i att man praktiskt sett kan genomföra dem, säger hon.
Att ”släppa filerna fria”, som vissa debattörer vill göra, skulle till exempel bryta mot flera internationella konventioner om upphovsrätt.
– Om man skulle stifta en lag och säga att vi tillåter fildelning i Sverige, då är jag övertygad om att andra länder skulle reagera kraftigt. I allra skarpaste fall skulle det kunna bli tal om handelssanktioner."


Jag skulle särskilt vilja kommentera påståendet att det skulle bryta mot internationella konventioner att legalisera fildelning.


Det är med största säkerhet helt sant att det skulle bryta mot ett antal internationella konventioner, som Sverige biträtt, att legalisera fildelning eller ännu hellre slopa all immaterialrätt. Min invändning är att internationella konventioner kan liknas vid internationell lag och eftersom man ändrar nationell lag när man finner detta påkallat gäller givetvis samma sak vad gäller sådant som kan kallas internationell lag.


Givetvis finns inget som säger att länder, som ogillar att Sverige säger upp en viss konvention, kan tänkas utsätta Sverige för någon typ av sanktioner. Rent teoretiskt kan man till och med tänka sig att främmande länder skulle förklara Sverige krig, därför att Sverige exempelvis tillät obegränsad spridning av filmer som enligt deras lagar vore skyddade av upphovsrätt. Detta är emellertid inte sannolikt.


Däremot är det inte uteslutet att exempelvis USA skulle belägga vissa typer av svenska exportprodukter med strafftullar om USA fann att Sveriges liberala lagstiftning gjorde det möjligt att kringgå amerikanskt upphovsrättsskydd. Jag menar att det finns några aspekter man bör beakta i det sammanhanget.


Den första aspekten är att förlusterna till följd av protektionistiska handelsåtgärder till 99% återfinns i det land som utestänger import och att skadeverkningarna i det land vars export utestängs faktiskt är mycket begränsade, eller rent av försumbara.


Den andra aspekten är att det skulle innebära ett enormt lyft för Sveriges ekonomi att befrias från hela den snårskog av regler vilken är förenad med immaterialrättslig lagstiftning. Med stor sannolikhet skulle Sverige förvandlas till en magnet, som drog till sig expansiva och innovativa företag, eftersom sådana utan immaterialrättslig lagstiftning kunde verka i full frihet. Tanken bygger på ungefär samma princip som att Tyskland troligen har en framstående bilindustri därför att Tyskland har vägar med fri hastighet och att Sverige en tid var världsledande inom mobiltelefoni troligen därför att lagstiftning inom telekommunikationsområdet var mycket liberal.


Därför menar jag att det enda som bör avhålla oss från att skrota immaterialrätten är hot om bombräder. Att exempelvis bli "hotad" med uteslutning ur EU, är enligt min mening inget hot alls utan ytterligare en anledning att verka för att immaterialrätten skrotas.

Comments:
Att Sverige skulle tillåta fildelning anser jag som barrockt. Hur man stjäl någor spelar ingen roll, det är likväl stöld. Om jag genom genom illistiga datamanövrar över internet tillförskansar mig stora penningsummor från en bank så är det lika brottsligt och moraliskt förkastligt såsom det vore att spränga den lokala sparbankens valv och sedan krafsa ihop de förhoppningsvis inte allt för förkolnade sedlarna och de eventuella värdemetaller som i valvet deponerats. Att då anse att fildelning över internet är moraliskt korrekt, och till och med lovärt, måste alltså betyda att ni, Herr Bergström, anser att det är fullt acceptabelt att i stor skala procucera exempelvis dvd-filmer och sedan distrubera dessa till massorna. Om vi sedan antar att distrubutören inte har någon vinning av sitt handlande, vad föreligger det då för skillnad från fildelning?

Nej, sådana vildavästern metoder anstår inte ett modernt samhälle!
 
Man kan äga en cykel, men att tillverka en kopia av cykeln är inte cykelstöld.

Vad gäller DVD-filmer och CD-skivor, menar jag att säljaren kan sluta ett avtal med köparen där köparen lovar att inte kopiera innehållet. Alltså kan man skapa en viss immaterialrätt genom avtal.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?