torsdag, januari 31, 2008

 

Sverige ut ur EU!

På följande länk kan ni läsa om hur EU stänger ute brasilianskt kött från unionens köttdiskar.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_824309.svd

Jag har länge propagerat för att Sverige borde lämna EU och ett avgörande skäl för denna ståndpunkt är EU:s protektionism.

Jag inser att det är svårt att gå över till fullständig frihandel från dag ett till dag två och jag inser också att frågan om frihandel delvis är ett valutaproblem därigenom att valutakursförändringar kan leda till osunda prisfall på vissa varor. Osunda prisfall är bra ur konsumentens synvinkel, men inhemska producenter har ett icke illegitimt intresse av att prisbilden inte skall vara rörlig på ett sätt den inte vore i en verkligt fri marknad.

Lösningen på dessa problem är dock ett införande av guldmyntfot och att i samband med detta skriva ned jordbrukets skulder och i vilket fall som helst motiverar dessa problem på intet sätt EU:s gigantiska arsenal av regleringsinstrument inom jordbruksområdet.

Dessutom kan man inte skydda det egna jordbruket från osund konkurrens utan att samtidigt skydda det från sund konkurrens. Ingen näringsidkare har heller rätt att kräva att staten skall göra hans verksamhet riskfri i den meningen att den som investerar i en produktionsanläggning skall kunna räkna med statens hjälpande hand så snart priserna faller. Osund konkurrens tillhör all näringverksamhets förutsättningar. Observera också noggrant att jag inte hävdar att brasilianska köttproducenter bedriver osund konkurrens med Europas köttbönder.

När vi gick med i EU talades om en fri marknad. Nu vet vi sanningen.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?