tisdag, januari 22, 2008

 

Tillräckligt galen

Så här har den republikanske politikern och presidentkandidaten John McCain sagt.

"He (John McCain) also argued that he has "fought for the freedom of the Cuban-American community" by calling for the U.S. embargo to continue until the country holds free and fair elections."

Enligt min alldeles bestämda uppfattning är just den amerikanska ekonomiska blockaden mot Kuba den viktigaste anledningen till att Fidel Castro lyckas klamra sig kvar vid makten. Han har nämligen alltid något att skylla på när butikshyllorna gapar tomma.

John McCain är en utpräglad Cold Warrior och en av de mera extrema förespråkarna av den typ av utrikespolitik som inte bara kostar USA enormt mycket anseeende och pengar, utan dessutom motverkar just det USA står för. Alltså är John McCain tillräckligt galen för att nomineras till det republikanska partiets presidentkandidat och kanske kommer han att lyckas.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?