lördag, januari 12, 2008

 

Uppochnervända världen

I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet står att läsa att nu somliga med anledning av vad som inträffat i Rödeby vill skärpa vapenkontrollen. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_767229.svd

För det första är det ännu inte klarlagt att mannen som sköt inte handlade i nödvärn. Det är också fullständigt glasklart att till en början en nödvärnssituation rådde, om än att denna måhända i objektiv mening redan var avvärjd när det dödande skottet avlossades. Om mannen inte hade varit beväpnad är det alltså fullt tänkbart att han hade dödats av ligisterna, men tack vare skjutvapnet slutade tillbudet i Rödeby så lyckligt att ingen till den uppkomna situationen oskyldig varken dödades eller skadades.

Faktum är alltså att vi skall vara glada för att mannen hade ett skjutvapen och om han inte hade haft det är det tänkbart och rent av sannolikt att både han och hans förståndshandikappade son hade misshandlats eller rent av slagits ihjäl. Detta hade varit mycket värre än det som verkligen inträffade, eftersom såväl den dödade som den skadade var de som hade vållat den upptrissade situationen.

Observera noggrant att jag inte försöker säga att mannen som sköt, då han avlossade det dödande skottet, inte överskred en gräns som inte fick överskridas därför att måhända redan de sårande skotten hade oskadliggjort angriparna. Jag vill inte ta ställning till den frågan, eftersom det är en mycket komplicerad fråga. Det kan dock inte på något sätt ifrågasättas att avfyrandet av de sårande skotten skedde i en situation som enligt svensk rätt objektivt sett åtminstone berättigade avlossande av varningsskott.

Hade alltså mannen inte haft något skjutvapen, hade han alltså inte kunnat hävda sin legitima nödvärnsrätt om än att vapnet möjliggjorde för honom att överskrida en gräns han måhända inte hade bort överskrida. Idealet hade alltså varit om mannen först hade avlossat varningsskott, om detta inte hjälpt skadeskjutit ligisterna såpass att de inte kunnat anrikta någon ytterligare skada, för att sedan avsluta skottlossningen, eftersom då ingen oskyldig hade kommit till skada och ingen av angriparna hade dödats.

Observera att en mera restriktiv vapenlagstiftning undergräver den legitima nödvärnsrätt som förmodligen räddade 50-åringens och hans sons liv, om än att en mera restriktiv lagstiftning gör det omöjligt att överskrida vissa gränser som endast högst undantagsvis får överskridas.

Jag hoppas verkligen att någon politiker har modet att peka på det förhållandet att, om än att 50-åringen möjligen gick för långt, var det säkerligen så att hans hagelgevär avstyrde en långt värre tragedi. Som vanligt är det dock så att den politiskt korrekta eliten värnar brottslingars intressen på bekostnad av skötsamma medborgares legitima intressen.

Det inträffade är absolut ingen anledning till mera restriktiv vapenlagstiftning utan bevisar istället intresset av att vanliga skötsamma samhällsmedborgare skall ha möjlighet att beväpna sig så länge de inte det finns starka skäl som talar häremot. Är det något vi borde lära oss av Rödeby är det alltså just värdet av beväpnade medborgare om än att det givetvis inte skall vara fritt från straff att överskrida gränser som endast högst undantagsvis får överskridas.

Comments:
Tänkte precis samma sak själv. Alla är ju lika inför lagen, men tänk en polis i samma utsatta position, hotad av 6-7 st personer som dök upp till dennes hem kl 2 på natten. Då kan man ju undra om det ens gått till rättegång. Tänker naturligtvis främst på fallet där de sköt ihjäl en psyksjuk genom grinden som vevade med en kniv trots att där var minst tre poliser närvarande och detta var ju i nödvärn.
 
Jag delar uppfattningen att svenska domstolar lägger ut nödvärnsrätten generöst när poliser åberopar nödvärn och att den läggs ut restriktivt när privatpersoner åberopar nödvärn.

Egentligen borde det vara precis tvärsom, eftersom nödvärnsreglerna i första hand tar sikte på situationer där brottsliga angrepp sker/hotar och ingen polis finns på plats.

Dessutom har man rätt att förvänta sig större förmåga att uppträda lugnt och sansat av en polis i en pressad situation än man har av en privatperson.

Sedan är det förstås sant att en polis kan hamna i en nödvärnssituation.

Tre poliser hade tillsammans troligen kunnat oskadliggöra mannen utan att ta till dödande våld. En hade exempelvis avlossat varningsskott och sagt åt honom att släppa kniven i backen vid äventyr att han eljest kommer att skjuta mot honom.

Sedan hade två kollegor omedelbart övermannat honom och försett honom med handbojor.
 
Om hagelgeväret var av den vanliga jaktvarianten sida/sida med en kapacitet på max två skott kan detta faktum gjort det mycket svårt, riskabelt eller omöjligt att skjuta varningsskott. Hade 50-åringen haft ett vapen med större kapacitet hade han alltså haft större möjligheter att avstyra situationen helt utan personskador. Nu var det ju sannolikt så att staten förbjudit honom att inneha ett dylikt vapen.

Helt oavsett detta ligger såklart hela skulden för det inträffade hos ligisterna som inledde aggressionen. 50-åringen som försvarade sig själv och sin familj bör gå helt fri.
 
Till Apa!

Eftersom jag är gammaltroende rysk-ortodox kristen väcker siffrorna 666 vissa obehagliga associationer, men du har givetvis rätt och hade jag vetat mer om vapen hade jag kanske kunnat skriva en bättre text som hade visat varför rådande begränsningar på vilken typ av vapen man får ha är destruktiva och farliga.

Däremot är jag inte beredd att gå så långt att jag tycker att det skall stå var och en fritt att ha hur kraftiga vapen som helst.

Jag tycker att man skall få vad som krävs för rimligt självförsvar i nödvärnssituationer, om man inte är uppenbart psykiskt labil.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?