lördag, januari 26, 2008

 

Vem kan stoppa fru Clinton?

Om man roar sig med att använda Google som opinionsundersökningsinstitut ser man snart att den presidentkandidat som ger överlägset flest träffar är fru Clinton. John McCain, som ger näst mest träffar, ger inte ens hälften så många träffar som fru Clinton och John McCain ger inte särskilt många fler träffar än varken Barack Obama eller John Edwards, vilka är de två som följer efter John McCain. Intressant är att Ron Paul ger fler träffar än samtliga republikanska kandidater, utom John McCain.

Det verkar därför sannolikt att fru Clinton kommer att vinna presidentvalet. Jag är minst lika övertygad om att fru Clinton, efter att ha intagit ovala rummet, har högst fyra år på sig att avsluta kriget i Irak, eftersom hon eljest kommer att förlora presidentvalet 2012.

Resonemanget förutsätter givetvis att jorden äger fortsatt bestånd.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?