söndag, januari 13, 2008

 

Ytterligare en bra film

Enligt vad jag kan förstå är denna film menad att vara en satir riktad mot dem som har fräckheten att påstå det helt uppenbara; nämligen att koldioxid inte bara är ofarligt utan dessutom oumbärligt för allt mänskligt och annat liv. Problemet är att de som påstår att koldioxid är farligt har så tunt stöd för sina påståenden att satiren slår tillbaka mot dem själva. Se filmen på följande länk.

http://www.youtube.com/watch?v=cos0VAS-GUc

Comments:
Att koldioxid är giftigt är det ju ingen som påstått heller men problemet är att när atmosfären får för mycket koldioxid så tar jorden emot mer värme än den avger och temperaturen ökar (växthuseffekten)

Det kan vara så att dom påvisade klimateffekterna har naturliga orsaker men detta är inget man bör chansa på. Filmen ger intrycket att det är fritt fram att elda fossila bränslen. Oljan räcker inte hur länge som helst för den delen heller

Problemet är när man "lastar över" ansvaret på oss privatpersoner - som ska genomföra åtgärder som innebär en enorma standardsänkningar men en väldigt små besparingar t ex genom att köra långsamt och mjukt. Vägverkets propaganda säger t ex att man skulle spara 700 000 ton koldioxid om alla höll hastighetsgränsen - vilket är bara ca 1,3% av sveriges drygt 50 miljoner ton utsläpp och skulle innebära att all körglädje försvinner samt att restiderna ökar med över 20% för dom som gillar att åka fort. Eller klassikern "sänk inomhustemperaturen med 2°C och spara 10% koldioxid" (2°C kan räcka för en rejäl komfortsänkning).

En av dom största orsakerna till oljeberoendet är vinstintressen också och dessa bör bekämpas. Säkert har oljeindustrin medverkat i den där filmen också:

http://www.youtube.com/watch?v=nsJAlrYjGz8
http://www.youtube.com/watch?v=LhgctsVIrWc
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?