fredag, februari 22, 2008

 

Balkanisera mera!

Här kommer en mycket intressant länk till en artikel i Svenska Dagbladet.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_899955.svd

Som kanske de flesta känner till är Bosnien-Hercegovina en mycket märklig stat indelad i två så kallade entiteter där den ena huvudsakligen bebos av serber och den andra av bosniaker och kroater. Dessutom finns det ett distrikt som inte räknas till någon av entiteterna och för att röra till det hela ännu mera är den icke-serbiska entiteten uppdelad i ett antal kantoner med långtgående självstyre.

I artikeln från Svenska Dagbladet står att läsa att det nu finns stämningar i den serbiska entiteten för att lösgöra densamma från Bosnien-Hercegovina och eventuellt förena den med Serbien.

Är man anhängare av institutionell konkurrens finns det knappast något man har större anledning att applådera än att stater delas upp i ett större antal mindre stater. Dessutom kräver konsekvensen att om man godkänner Kosovos strävan mot självstyre att ingenting skall tillåtas stå i vägen för att fler småstater bildas och erkänns. Säkerligen är en anledning till att Spanien inte vill erkänna Kosovo att detta skulle kunna leda till att man tvingas erkänna ett framtida självständigt Baskien och som jag ser det bör USA i konsekvensens namn erkänna utbrytarrepublikerna som vill ha oberoende från Georgien liksom att Transnistrien bör erkännas.

En annan intressant aspekt är att händelserna i Kosovo kan komma att uppmuntra separatismen i Flandern och delas Belgien kanske Quebec äntligen blir självständigt och så vidare. Bayern skulle exempelvis utan vidare kunna bli en självständig stat och varför inte Skåne.

Jag hoppas nu att den serbiska entiteten i Bosnien-Hercegovina frigör sig från federationen, men hoppas samtidigt att den inte söker förening med Serbien utan blir helt självständig. Därefter kan den andra entiteten lösas upp och av de tio kantonerna i denna bli tio stater. Givetvis bör man kunna tänka sig att Mitrovica blir en självstyrande serbisk kanton i Kosovo eller rent av en stat och så vidare.

Det framstår inte som uteslutet att händelserna i Kosovo kan komma att leda till andra gränsförändringar i det forna Jugoslavien och jag hoppas på ett lapptäcke av ett otal småstater.

Comments:
Belgien borde definitivt delas. Som det nu är missgynnas flamländarna.
 
Om Kosovo blir självständigt och Bosnoen-Hercegovina splittras, kommer detta troligen att stärka de flamländska separatisterna.
 
Republika Srpska kan inte bli en egen stat för att man har gjort en etnisk rensning där. Innan krigen bodde 1/3 bosnier, 1/3 kroater och 1/3 serber där nu är det 99,9% serber. Får man massdöda och jaga bort 2/3 av folket och sen bilda egen stat? Om världen skulle erkänna RS då skulle man med andra ord godkänna genocid och folkmord (har du glömt Srebrenica)... och varken EU eller USA är villiga och göra det.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?