lördag, februari 23, 2008

 

Brittiska skatteförändringar öppnar möjligheter

Det har länge varit så att den brittiska skattelagstiftningen för mycket välbärgade människor av icke-brittisk härkomst har varit ytterst förmånlig. Nu ändras dessa regler och av detta skäl sägs många välbärgade svenskar med adress i Storbritannien överväga att återvända till Sverige. Läs mer på följande länk.

http://www.e24.se/pengar24/dinekonomi/skatterdeklarationer/artikel_275041.e24

Givetvis kommer denna trend att förstärkas om det visar sig att avskaffandet av förmögenhetsskatten blir bestående. Jag gissar att socialdemokraterna, efter en trolig valseger 2010, kommer att göra en så kallad pudel och låta avskaffandet av förmögenhetsskatten bli permanent.

Enligt min uppfattning borde sittande regering gå ett steg längre och avskaffa alla skatter som innebär särbehandling av rika människor. Därför anser jag att hela kapitalbeskattningen liksom den statliga inkomstskatten borde slopas och faktum är att en sådan reform inte skulle kosta staten särskilt mycket ens om man tänker sig att dessa förändringar inte skulle ge några så kallade dynamiska effekter alls. Får människor mer pengar att röra sig med, ökar nämligen momsintäkterna.

Dessutom är jag säker på att de föreslagna reformerna skulle medföra att med tiden alla utomlands bosatta förmögna svenskar skulle återvända till Sverige och att dessutom Sverige kunde locka till sig en stor andel av de förmögna människor som nu vill lämna Storbritannien.

Dessutom tror jag att det skulle visa sig att en Stockholmsbörs där omplaceringar inte skulle belastas eller påverkas av realisationsvinstbeskattning snabbt skulle öka omsättningen till en nivå mångfalt större än den som råder idag. Hong Kongbörsen omsätter mer pengar än New Yorkbörsen och rimligen beror detta på att realisationsvinster är helt befriade från skatt i Hong Kong. Man kan lätt tänka sig att om Sverige hade en lika likvid börs skulle detta dels generera en enorm tillväxt i finansbranschen liksom att det skulle bli enklare att börsnotera företag. Jag menar att dessa förändringar vore så fördelaktiga att de kunde motivera att bolagsskatten höjdes i så hög grad att höjningen motsvarade ett slopande av kupongskatten, som också bör slopas. Den nya högre bolagsskatten skulle alltså vara den gamla bolagsskatten plus den gamla kuponskatten, men i gengäld slopades kupongskatten.

Om Sverige slopade den statliga inkomstskatten och hela kapitalbeskattningen skulle Sverige ha ett i ett internationellt perspektiv lågt skattetryck för förmögna människor och med tanke på att Sverige är ett lugnt och stabilt land, tror jag att Sverige med en sådan lagstiftning skulle kunna vinna stora fördelar. Justeras sedan också momsen ned, skulle Sverige ha ett rimligt skattetyck även för låginkomsttagare. Med ovan föreslagna förändringar skulle Sverige också, och detta till skillnad från exempelvis Estland, ha ett skattesystem som motsvarade alla de krav de så kallade utbudsekonomerna ställer på ett skattesystem.

Comments:
This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.
 
If the disease is not treated immediately, then everything will result in harm to the health of the body. Thank you for sharing the information

Penanganan Dan Pengobatan Kejang Demam Pada Anak
Pengobatan Patah Tulang
Obat Ampuh Sembuhkan Penyakit Malaria
Cara Mengobati Ginjal Bengkak
Obat Ginjal Bocor Untuk Semua Usia
Pengobatan Diare Paling Ampuh Sampai Sembuh
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?