onsdag, februari 20, 2008

 

Cuba libre

Jag har påpekat samma sak tidigare, men vill gärna göra det en gång till. Om USA vill lösa problemet med Cuba och den kommunistiska diktaturen där vore detta mål enkelt att nå. Man skulle nämligen kunna göra Guantanamobasen till en ekonomisk frizon där cubaner finge bedriva handel och köpenskap och dit amerikaner finge resa och spendera dollar bäst de ville.

Guantanamobasen kunde göras till ett Hong Kong och i vad mån Förenta Staternas regering ville ge amerikanska företagare förstärkt anledning att etablera sig där kunde hela zonen göras fullständigt skattefri. Givetvis skulle cubaner ges fritt tillträde till området och om inte, tror jag ändå att skattefriheten skulle locka dit olika typer av verksamheter.

Om en del av Cuba vore en zon för ohämmad kommersialism och övriga Cuba vore som det är nu, skulle detta effektivt visa att kommunismen är ohållbar. Med största sannolikhet skulle den cubanska regimen antingen tvingas låta cubaner arbeta i frizonen och om inte skulle de behöva bygga en mur kring zonen för att inte kommunismen skulle upphöra genom att cubanerna försökte fly till frizonen.

Zonen kunde kallas Cuba libre. I syfte att fler skall läsa denna text har jag lagt till en länk till en text som tangerar samma problematik som min egen text.

http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/artikel_889769.svd

Comments:
Sorry. Look please here
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?