måndag, februari 25, 2008

 

Dubbdäck räddar många liv

I Dagens Nyheter står att läsa om att somliga nu kräver att dubbdäck skall förbjudas. Läs texten på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=746062

Jag misstänker starkt att den kommande rapport från VTI man hänvisar till skulle kunna utsättas för ett väl grundat ifrågasättande. Kan man verkligen belägga att partiklar som rivits upp av dubbdäck dödar 25 personer per år och kan man i så fall namnge de personer som avled till följd av sådana partiklar under 2007? Jag menar att man måste kunna namnge dessa människor för att rapporten skall vara trovärdig och misstänker starkt att det handlar om osäkra beräkningar och spekulationer, vilka kan ifrågasättas.

Vad vi däremot vet är att dubbdäck bidrar till att bilar får dramatiskt bättre vägegenskaper i vinterväglag och att det får anses ställt bortom rimligt tvivel dubbdäcken bidrar till att ett antal olyckor aldrig inträffar och att dessa uteblivna olyckor med största säkerhet väger upp det antal människor som påstås dö i förtid på grund av de partiklar dubbdäcken river upp med en överväldigande faktor.

Varför publiceras i så fall rapporter som på goda grunder kan misstänkas vara ovetenskapliga?

Med största säkerhet handlar det om att man på grund av något annat skäl vill ha bort dubbdäcken. Förmodligen är orsakssambandet det följande. Dubbdäck sliter mer på vägbanorna än sommardäck och dubbfria vinterdäck. Detta kostar det offentliga stora summor. Alltså måste en ur vetenskaplig synvinkel osäker rapport arbetas fram där en allvarlig skadeverkning tillskrivs dubbdäck.

Varför gör man inte en utredning om hur många människoliv som årligen räddas från en förtida död tack vare dubbdäck? Är rapporten om dödsfall på grund av dubbdäck verkligen vetenskapligt oantastlig?

Comments:
Visst får bilar dramatiskt sämre egenskaper i vinterväglag - men Hornsgatan är INTE vinterväglag ens på vintern eftersom det är såpass hårt trafikerat och därmed varmt i centrala Stockholm. Det finns alltså inget uttalat behov för dubbdäck på Hornsgatan även om det kanske kan vara motiverat i Norrland (där det f.ö. är mindre trafik, varför risken för partiklar i luften från dubbdäck också är mindre...)

Varför ska de som avlidit pga. dubbdäck namnges? De har väl ingen skyldighet att bli offentliga personer bara för att de avlidit av att bo på fel plats?

På vilka grunder hävdar du att studien är ovetenskaplig? Jag kan inte se hur den skulle vara mindre vetenskaplig än andra studier bara för att den kommer fram till ett resultat som du inte gillar.

I Oslo har man redan restriktioner mot dubbdäck trots att de ofta har ett hårdare vinterklimat än Stockholms innerstad.
Den här typen av studier av luftföroreningar är absolut inget unikt för Sverige - tvärtom har man kunnat fastslå samband mellan skadliga utsläpp av partiklar och ökad mortalitet i t.ex. Los Angeles och London (där problemen först uppdagades på 50-talet även om det inte var just dubbdäck i det fallet).

Om slitaget hade varit orsaken hade man helt enkelt bara belagt dubbdäck med någon högre skatt/avgift så det verkar långsökt att det skulle vara orsaken...
 
Jag har inte sagt att de skall namnges, endast att det måste vara möjligt att belägga de påstådda skadorna så väl att det blir fråga om konkreta personer. Till exempel: NN - en kvinna född på 1930-talet avled till följd av att hon inandats partiklar som rivits upp av dubbdäcksförsedda bilar.

Däremot godtar jag inte beräkningar av hur stor en viss skada kan bedömas vara. Man måste kunna belägga att konkreta människor avlidit av partiklarna.
 
Jag tror att ansvarsfull bilkörning vid halt väglag har mycket större betydelse för säkerheten än dubbarna i däcken!

De är helt enkelt överskattade. Lite elakt tror jag att man kan säga att de sämsta förarna är de som är mest beroende av dubbdäck.

Från en som kört med dubbbfria vinterdäck sedan mitten av 90-talet, både i syd och i norr...
 
Då det i södra Sverige oftast inte blir så mycket snö är det än viktigare med dubbdäck än utan. Detta är det ända som hjälper vid isfläckar och blixthalka. Tro inte att de så kallade vinterdäcken utan dubbar ger något grepp när det är is på vägbanan. De däcken är till för att ta sig fram i lös snö och på blöt vägbana. De fungerar så att de trycker bort vatten och anddra lösa partiklar bättre än sommardäck. Jämför med motorsportens regndäck. Vid is så finns det inget annat sätt att få grepp än med dubb. Frågan blir då hur många liv sparas för att man kör med dubbdäck istället för utan i trafiken. Därmed är det inte sagt att det bildas mer partiklar utav dubbdäck än utan. I slutändan är det bara till att välja vad folk skall dö utav. Trafikolyckor eller hälsoproblem.
 
Det där med att dubbdäck är överskattade är rent nys. Dubbdäck ger överlägset kortare bromssträcka om det är riktigt halt.
 
Dubbdäck tar bättre vid isigt väglagt, det är sant. Men de tar sämre än friktionsdäck på asfalt. De förhållande då det råder optimalt förhållande för vinterdäck är försvinnande litet jmf med då det råder optimalt förhållande för friktionsdäck.
För övrigt: den som tvivlar på att det är hälsofarliga partiklar som slits upp: prova att cykla eller jogga i Stockholm en torr dag som denna (så andhämtningen ökar). Efter ett tag så känner du hur luftrören börjar ömma. Det räcker med en runda...
 
En detalj i sammanhanget - som jag iofs inte tycker är så liten: Dammet från vägbanorna täcker vägar, skyltar, bilar, fönster, väggar, busskurer - ja allt framstår i en smutsig och grå dager. Och det ska man stå ut med i princip halva året.
 
Jag håller med om att vinterdäck är bättre än dubbdäck i många fall, men frågan är om man i de fall vinterdäck är bättre än dubbdäck inte skulle klara sig med bra sommardäck.

Dubbdäck är överlägset bäst om det är glashalt.
 
Bloggaren Flavian skriver så här i en av meningarna:

"Vad vi däremot vet är att dubbdäck bidrar till att bilar får dramatiskt bättre vägegenskaper i vinterväglag och att det får anses ställt bortom rimligt tvivel dubbdäcken bidrar till att ett antal olyckor aldrig inträffar och att dessa uteblivna olyckor med största säkerhet väger upp det antal människor som påstås dö i förtid på grund av de partiklar dubbdäcken river upp med en överväldigande faktor."


Säkert bidrar dubbdäcken till att ett antal olyckor aldrig intäffar eller blir lindrigare än i andra fall. Däremot är nog de flesta experter inte alls övertygade om att dessa "uteblivna olyckor" väger upp det antal människor som enligt den färska rapporten från VTI dör i förtid på grund av de farliga partiklar som dubbdäcken orsakar.

Det låter väldigt orealistiskt att vi hade haft mer än högst fem (5) fler dödsoffer i Stockholm varje år om dubbdäcken hade varit förbjudna. Däremot hade vi kanske drabbats av ett något större antal olyckor med personskador och plåtskador. Men sammantaget är fördelarna med ett förbud mot dubbar i Stockholm säkerligen helt överväldigande.
 
Behövs dubbdäck på Hornsgatan? Nej, ytterst sällan. Håller fullständigt med.

Kommer jag byta till dubbfritt när jag kommer till Hornsgatan och sen byta tillbaka till dubb när Hornsgatan tar slut? Nej, inte speciellt troligt. Du förstår, Tharand, det finns människor som bor utanför stan som kör in i det. Det kanske är snorhalt på Värmdö eller i Järfälla?

Att en politiskt motiverad rapport slänger ut sig ogrundade siffror är lite löjligt, ja, dock inte direkt ovanligt. Ska man jämföra dödsoffer så får de nog ha mer på däcken än en ren höftning som de antagligen inte kan backa upp med någon som helst statistik. Lycka till att bevisa att nån dog av asfaltsdamm och inte av cigg etc. Dessutom bör tilläggas att det är rätt troligt att de som "dör" av detta fenomen är gamla människor. Det hela förkortar livet, antagligen de sista åren som vi i vårt politiskt korrekta samhälle så gärna vill ge våra äldre. Jag har sett ett flertal av mina släktingar njuta av just denna tiden. Personligen dör jag hellre 2 år i förtid än sitter som en grönsak i blöja och blir matad.

De som dör i trafikolyckor (fortfarande den ledande orsaken för för tidig död i Sverige så vitt jag vet, även om överlagt mord kommer gå om det i Malmö snart) är sällan såpass gamla att de börjar närma sig grönsaksstadiet. Då den politiskt motiverade rapporten hittar på nummer kan väl jag det med? Jag vet att 20 personer kommer dö i trafikolyckor om vi tar bort dubbdäck. 20 unga människor eller 25 gamla senila, vilket tror ni är bättre för Sverige?

Lögn, förbannad lögn och statistik. Men i det här fallet har de inte ens nån statistik att visa, de kör (likt övriga politiker) endast med förbannad lögn.
 
För att ställa saker i litet relation så säger man även att det varje år dör ca 850 personer av passiv rökning. Så att låta folk köra med dubbdäck är bara marginellt farligare än att låta folk röka. Det är dessutom om man helt bortser från eventuella positiva effekter av dubbdäck och jag misstänker att dubbdäck räddar fler liv än den genomsnittliga cigaretten. Frontalkrockar gör mer ont än damm.
 
Må vara att dubbdäck är obehövliga i centrala Stockholm, men om man förbjuder dem i centrala Stockholm kan det hända att somliga som behöver dubdäck därför att de exempelvis bor på en plats där de kan behövas blir inblandade i en olycka utanför Stockholm.

Dessutom ställer jag mig ytterst tveksam till att man skulle kunna belägga att en enda konkret människa dött av partiklar förorsakade av partiklar.

En minst lika sannolik förklaring är att dagens bilar har så låga avgasutsläpp att bilhatarna måste hitta på något att komma dragande med.
 
Jag kan inte annat än skratta åt de som förordar dubbdäck. Visar på en total brist på omdöme och likgiltighet inför de som dör av dammet för att inte tala om de som dör av vattenplaning på sommaren när det samlas vatten i de kratrar som dubbdäcken skapar på våra vägar. Hur mycket kostar inte det ökade slitaget oss skattebetalare varje år? Tänk om man kunde lägga dessa pengar på att öka trafiksäkerheten istället för att sådana som du krampaktigt håller fast vid dubbdäcksanvändande. Har du för övrigt funderat hur man klarar sig i länder som Schweiz där dubbdäck inte har använts på många år. Går hur bra som helst utan att antalet trafikolyckor ökat.
 
Nu är det så att det schweiziska klimatet är betydligt mindre strängt än vårt.
 
Vilken larvig diskussion. Har kört med dubbdäck i Norrland och i Stockholm i många år både inne i stan och som resande till stan. De senaste åren har jag kört dubbfritt och förvisso märks det under vissa väglag men att säga att det inte går att köra bil utan dubbdäck när det råder vinterväglag är ju rent nonsens. Det går alldeles ypperligt.

Är det "glashalt" så är det enkelt - ta bussen och offra en timme dyrbar fritid för så många dagar varje år är det inte "glashalt". Dessutom är det inte säkert att dubbdäck förhindrar olyckor heller om förarna invaggas i en falsk säkerhet, speciellt om de är oerfarna att köra under vinterväglag, vilket jag upplever att nästan alla som inte bor i Norrlandslän är.

Slutligen, Flavian, du börjar ta till känslomässiga argument som "bilhatare". Jag hatar inte bilar och har som sagt kört mer än många andra men är realist och inser att det är dags att förändra beteendet för att faktum är att bilåkandet, givet alla fördelar, har väldigt många nackdelar. Partiklar är en av dessa nackdelar. Utsläpp är andra. Det är bara en tidsfråga för oss att förändra vårt liv och det kommer att "göra ont", tyvärr.
 
Med resonemanget om att dubbdäck invaggar folk i falsk säkerhet kan man påbjuda blankslitna sommardäck.

Jag påstår inte att bra vinterdäck är dåliga, för de är de inte.

Jag påstår däremot att dubbdäck är överlägsna under de värsta förhållandena och att de därför bör vara tillåtna.

Och jag vidhåller att bilhatet är ett stort problem och att bilhatet tar sig ständigt nya uttryck varpå det föreslagna dubbdäcksförbudet är det senaste exemplet.

Bilismen skapar inga nämnvärda miljöproblem i Sverige och växthuseffekten är en fysikalisk omöjlighet.
 
Problemet är enligt trovärdig expertis att endast dubbar tränger igenom den film av flytande vatten som finns ovanpå en isyta om yttertemeperaturen ligger vid nollpunkten.

Är det minusgrader, är däremot moderna dubbfria däck ok.

Det är inte jag som argumenterar med annat än sakskäl.
 
Känns som ett väldigt oseriöst inlägg i en annars väldigt bra blogg.

Dubbdäck bidrar till att bilar får dramatiskt bättre vägegenskaper i vinterväglag. Detta gäller på is ja - inte ens på snö är dubbdäck särskilt mycket bättre än dubbfria.

På asfalt (torr eller blöt ej isig) är greppet sämre än odubbade däck - vilket gäller t ex Hornsgatan. Ingen kan väl påstå att dubbdäck i Stockholm gjort stor nytta denna vinter.

Dubbdäck skitar inte bara ner luften - dom förstör också vägarna och leder till spårbildning och "pott-hål" och har högre rullmotstånd (vilket ökar bränsleförbrukningen). Dubbar lossnar även ibland och orsakar "stenskott" på bakomvarande fordon.

Dubbdäck är bra för isiga Norrlands-vägar men knappast i Stockholm eller södra Sverige.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?