söndag, februari 24, 2008

 

Fru Fennessey har fel

I Dagens Nyheter finns en artikel innehållande en intervju med en fondanalytiker som arbetar hos J. P. Morgan. Läs artikeln på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3116&a=745450

Jag hängde upp mig på följande passage i texten.

"- Dollarn har blivit väldigt billig jämfört med andra valutor globalt. Den kan inte sjunka så mycket mer. Så den kommer att bli mer attraktiv, säger Stephanie Fennessey."

Enligt min uppfattning har fru Fennessey helt fel om dollarn. Det är sant att dollarn är tydligt undervärderad i förhållande till de västeuropeiska valutorna, men utifrån teorien om köpkraftsparitet är dollarn fortfarande övervärderad gentemot den japanska valutan och framför allt gentemot den kinesiska valutan.

Dessutom är det enligt min mening så att människor som flyttar kapital från en valuta till en annan i första hand är ute efter kvalitet, vilket betyder att misskötta valutor tenderar att handlas med en rabatt i förhållande till köpkraftspariteten och/eller belastas med högre räntenivåer på längre löptider.

Här bör man komma ihåg att den dollarkurs räknat i kronor som skulle jämställa dollarns köpkraft i USA med dess köpkraft i Sverige visserligen är betydligt högre än nu rådande marknadskurs, men enligt min övertygelse skall dollarns undervärdering snarare ses som ett uttryck för att valutamarknaden anteciperar en fortsatt minskning av dollarns inre köpkraft. Att marknadskursen understiger köpkraftpspariteten är alltså ingen garanti för att marknadskursen kommer att stiga, men det är definitivt ett uttryck för att förtroendet för den amerikanska inflationsbekämpningen är mycket lågt. Här kan vän av ordning invända att detta rimligen borde medföra att den japanska valutan vore övervärderad gentemot US-dollarn, men då glömmer man att de japanska räntorna på långa löptider indikerar en förväntan om tydlig appreciering av den japanska valutan.

Enligt min mening är ett mera sannolikt scenario att Federal Reserve Bank kommer att upptäcka att inflationen håller på att löpa amok och att detta tvingar Federal Reserve till höjningar och att det är tänkbart att höjningar av styrräntorna liksom förväntningar om ytterligare nära förestående höjningar kommer att driva upp dollarkursen i reala termer, men att en uthållig dollarförstärkning kräver att Federal Reserve Bank lyckas stabilisera dollarns inre köpkraft. Detta verkar osannolikt med tanke på hur känsligt det amerikanska bankväsendet tycks vara för minsta höjning av styrräntorna.

Ett problem här är sannolikt att Ben Bernanke tycks anse att inflation kan bota recessionstendenserna, men att det troligen är så att den nuvarande krisen beror på inflationspolitik och osäkerhet rörande dollarns framtida värde. Lyckas Ben Bernanke et consortes piska upp inflationen ordentligt och den stegrade inflationstakten inte förmår lindra recessionstendenserna, kan resultatet lika gärna bli att förtroendet för dollarn kollapsar. Glöm då inte att även om dollarn utifrån teorien om köpkraftsparitet visserligen är påtagligt undervärderad gentemot de västeuropeiska valutorna, men att den är ganska högt värderad gentemot de flesta andra valutor.

Sammanfattningvis kan man nog säga att en förståndig människa bör ställa sig skeptisk till tanken på en substantiell förstärkning av dollarn. Lyckligtvis tror jag inte att en amerikansk nedgång kommer att "smitta ned" länder med ordning på penningpolitiken.

Comments:
http://www.youtube.com/watch?v=QxoP_9W6FC8

Vad har du att säga om det 60 minutes inslaget? Vad tror du chanserna är för en enorm nedgång i den amerikanska ekonomin? Den senaste tiden så har jag på den liberala kanten hört diskussioner om att en närmast apokalyptisk depression är att vänta.

/Björn
 
Jag tror inte att budgetunderskottet har så stor betydelse, men jag tror att den amerikanska inflationspolitiken kommer att bli "framgångsrik".

Vart detta kommer att leda, vet jag inte.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?