måndag, februari 11, 2008

 

Gärna för mig

Enligt Svenska Dagbladets nätupplaga har Barack Obama vunnit primärvalen i ytterligare en delstat och på det viset troligen gått om fru Clinton med avseende på antalet delegater till den församling som skall utse det demokratiska partiets presidentkandidat. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_859295.svd

Eftersom jag är av den uppfattningen att USA borde dra sig tillbaka från Irak och Barack Obama förordat tillbakadragande från Irak och dessutom tillskrivs större chanser att besegra krigshetsaren John McCain än fru Clinton, tycker jag att utvecklingen ser lovande ut. Sedan är det givetvis alltid lättare att bedöma en president efter hans ämbetsperiod än före.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?