tisdag, februari 05, 2008

 

Hårda puckar

Jag vill gärna upplysa mina läsare om att United Kingdom Independence Party, som vill att Förenade Konungadömet lämnar EU, har gjort klart vad som gäller med avseende på de kommande parlamentvalen. United Kingdom Independence Party kommer att ställa upp en kandidat i varje enskild valkrets, utom dem i vilka det finns en kandidat från ett annat parti, vilken undertecknat intitiativet "Better Off Out". "Better Off Out" är ett initiativ för brittiskt utträde ur EU.

Att en kandidat betecknar sig själv som "eurosceptic" är alltså inte tillräckligt för att United Kingdom Independence Party inte skall ställa upp en motkandidat. Jag tror att denna taktik kan komma att ställa till mycket förtret för det konservativa partiet, där många gärna betecknar sig som "eurosceptics", men inte är beredda att ta konsekvenserna av detta. Troligen handlar det inte sällan om ett opportunistiskt försök att "sitta på två stolar".

Att det är tveksamt om UKIP lyckas vinna så mycket som en enda valkrets är egentligen ointressant. Partiet kan knappast ses som något seriöst regeringsalternativ, men om partiet driver det konservativa partiet dithän att fler av deras kandidater skriver under initiativet "Better Off Out" kan UKIP komma att spela en mycket betydelsefull roll.

Läs mer på följande länk.

http://www.ukip.org/ukip/index.php?option=com_content&task=view&id=455&Itemid=57

Jag vill i detta sammanhang understryka att jag är medveten om att UKIP av somliga och med rätta uppfattas som ett ytterkantsparti med rasistiska tendenser, men ingen tvekan råder om att UKIP är det avgjort vettigaste partiet av alla Europas partier på den mindre rumsrena högerflanken. Profilfrågan är inte begränsad invandring, utan utträde ur den djupt destruktiva Europeiska Unionen.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?