torsdag, februari 21, 2008

 

Hur mycket kan guldpriset stiga?

Idag noteras ett uns guld till cirka $943 per uns. Jag anser att det är en intressant fråga att ställa sig hur mycket guldpriset kan stiga och anser dessutom att man utan att införa guldmyntfot skulle kunna låta guldet spela en roll som parallell valuta, som kunde användas av människor, som ville skydda sina besparingar mot inflationstrollen av vilka förmodligen ovan avbildade är det mest destruktiva. Visst är det sant att Ben Bernanke inte lyckats piska upp den amerikanska inflationen i zimbabvetal, men å andra sidan spelar zimbabvedollarn ingen roll i den internationella finansvärlden, varför skadorna utanför Zimbabve är mycket begränsade.

Svaret på frågan hur mycket guldpriset kan stiga är förstås att priset på guld kan stiga precis hur mycket som helst och att efterfrågan på guld kommer att vara enorm så länge ovan avbildade penningförfalskare tillåts härja fritt. Samtidigt skall man vara medveten om att kostnaden räkat i dollar för att bryta gruvor av en given fertilitetsgrad ger en bättre bild av den verkliga inflationstakten än dagsnoteringen för guld.

Saken är nämligen den att så länge Federal Reserve Bank försöker rädda det amerikanska banksystemet genom inflatorisk penningpolitik, så länge kommer efterfrågan på guld att vara enorm. Om däremot Federal Reserve Bank börjar bedriva en ansvarsfull och seriös penningpolitik kommer efterfrågan på guld att kollapsa. När väl efterfrågan på guld kollapsat, kommer priset på guld att falla som en sten och förmodligen göra ett antal nu mycket lönsamma gruvor helt olönsamma. Den ur mera långsiktigt perspektiv intressanta frågan är nämligen brytningskostnaden för guld och med denna som gravitationscentrum kommer dagsnoteringen att kastas i tvära kast på så sätt att en ansvarsfull amerikansk penningpolitik kommer att medföra att dagsnoteringen kommer att tendera att vara lägre än brytningskostnaden och vice versa.

Funnes det ingen realisationsvinstbeskattning och tillätes bankerna denominera konton i guld, skulle guld kunna vara en bra möjlighet för människor som ville skydda sig mot inflation. Denna möjlighet finns idag endast genom att köpa tackguld och det är en av alla känd hemlighet att man utan vidare kan köpa tackguld, sälja det några år senare och stoppa hela inflationsvinsten skattefritt i fickan. Vore det möjligt för banker att denominera konton i guld och vore kursvinsten skattefri, skulle förmodligen en större marknad för handel med fordringar denominerade i guld växa fram och på det viset skulle efterfrågan på fysiskt guld avta. Enligt min mening vore detta ett steg på vägen mot en remonetisering av guldet.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?