måndag, februari 18, 2008

 

Junilistan inget alternativ

Så här står det på baksidan av en bok junilistan gett ut.

"EU-parlamentets federalistiska majoritet från höger till vänster vill höja medlemsavgiften till EU, införa en speciell EU-moms, fortsätta med stora subventioner till jordbruket i EU och därtill skapa en rättslig grund för en gemensam skogspolitik. Denna majoritet vill etablera en turistpolitik på EU-nivå, starta EU-program till förmån för kustfiske, införa EU-direktiv för hur kurorter ska definieras och dra igång forskning kring hur förskoleutbildning ska bedrivas. Listan är mycket lång och växer med förfärande hastighet."

Varför förespråkar junilistan medlemskap i EU? Junilistans tänkta ideal-EU finns redan och heter EES.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?