lördag, februari 02, 2008

 

Mac-roekonomi februari 2008

Priset på en Big Mac i några olika länder:

Storbritannien: £1,99
Tyskland: €3,10
USA: $3,41 (Observera att denna uppgift inte uppdaterats sedan juli månad.)
Finland: €3,75
Danmark: 29,75 dkr.
Sverige: 33,- kr./35,- kr.
Norge: 39,- nkr.

Valutakurser:

£1= 12,53 kr.
€1= 9,42 kr.
$1= 6,37kr.
1 dkr.= 1,27 kr.
1 nkr.= 1,17 kr.

Utländska priser i svenska kronor:

Storbritannien: 24,93 kr.
Tyskland: 29,20 kr.
USA: 21,72 kr.
Finland: 35,32 kr.
Danmark: 37,78 kr.
Norge: 45,63 kr.

Utländska priser i procent av de svenska:

Storbritannien: 73,3%
Tyskland: 85,9%
USA: 63,9%
Finland: 103,9%
Danmark: 111,1%
Norge: 134,2%

Priset på ett uns guld: 5766,22 kr.

Sedan föregående månad har det norska priset sänkts en norsk krona och samtidigt har den norska kronan fallit från 1,19 skr. till 1,17 skr. Norska kronan har alltså försvagats tydligt i reala termer. Danska kronan är den enda valuta som stärkts gentemot den svenska kronan.

Sterlingpundet har också försvagats och enligt min mening beror detta troligen på att de höga brittiska styrräntorna skapat en allmänt utbredd tro att nästa förändring av styrräntorna mera sannolikt kommer att vara en sänkning än en höjning och av detta skäl flyr man pundet.

Förhållandet mellan svenska kronan och euron är helt oförändrat, eftersom varken priser eller växelkurser förändrats. Kan man på grundval av detta misstänka att Riksbanken skuggar euron i hemlighet? Jag vet inte, men det är ganska uppenbart att Riksbanken räds för att inte agera i synkron med ECB.

Min uppfattning är att man bör akta sig noga för att bedriva en fastkurspolitik, om man inte samtidigt har väldigt tydliga mål för inhemsk prisstabilitet och i händelse av en konflikt dem emellan prioriterar den inhemska prisstabiliteten. Jag är böjd att anse, givet en ren pappersvaluta, att eventuell fastkurspolitik antingen bör vara av samma ovillkorliga typ som inom gamla ERM, eller ingen alls.

Februari månads penningpolitiska möte blir intressant, eftersom oförändrade styrräntor från Riksbankens sida förstärker misstanken om någon typ av fastkurspolitik i lönndom.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?