fredag, februari 08, 2008

 

Professor Nergelius har inte fel

I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet står att läsa om professor Joakim Nergelius anser att den svenska folkomröstningen om ett eventuellt införande av euron som valuta i Sverige var en skandal. Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kommentar/artikel_843863.svd

Enligt min mening har Nergelius strängt taget rätt , men han glömmer några saker. För det första avhölls 1994 en folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU i vilken det sades att frågan om svenskt deltagande i valutaunionen var en annan och senare fråga, som skulle avgöras i en annan folkomröstning. Detta var strängt taget en lögn, eftersom vi i formell mening sade ja till hela Maastrichtavtalet inklusive valutaunionen. Skall vi svenskar anses bundna av vad de flesta trodde vara innebörden av deras handlande, eller av vad Riksdagen sade ja till?

Det var ju faktiskt så att inte ens folkomröstningen om medlemskap i EU var beslutande, men det fanns ett till intet förpliktigande löfte från våra politiker att respektera utslaget från en folkomröstning där svenska folket fick vilseledande information. För politikerna slumpade det sig så lyckligt att man lyckades få svenska folket att säga just det man velat få dem att säga och således behövde man inte diskutera vad man annars skulle ha gjort.

En enligt min mening rimlig lösning på detta dilemma vore att utlysa en ny folkomröstning i vilken det skulle finnas tre alternativ.

  1. Sverige bör fortsättningsvis tillhöra EU och införa euron som valuta
  2. Sverige bör fortsättningsvis tillhöra EU, men bör inleda förhandlingar om ett undantag från valutaunionen
  3. Sverige bör lämna EU

I nästa steg hålls ytterligare en folkomröstning där de två alternativ från den förra omröstningen, vilka fått flest röster ställs mot varandra. Sannolikt kommer i den andra folkomröstningen alternativ 2 ha bortfallit och sedan har både professor Nergelius och jag fått vad vi vill ha, nämligen klara och tydliga alternativ.

Jag röstar givetvis för utträde.


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?