torsdag, februari 21, 2008

 

Prognosmiss?

Jag har ofta pekat på det förhållandet att höga styrräntor kan framakalla spekulationer om sänkningar och att sådana spekulationer driver ned kursen på en valuta. Samtidigt har jag varit ganska noga med att understryka att grundprincipen för värderingen av en flytande pappersvaluta är att högkvalitativ penningpolitik driver upp växelkursen över köpkraftspariteten och vice versa.

Sedan jag publicerade mac-roekonomi för juli 2007 har inga prisförändringar genomförts varken i Sverige, Finland eller Tyskland. Samtidigt har de svenska styrräntorna höjts från en nivå strax under ECB:s till en nivå strax över ECB:s. Jämförelseperioden är ytterst intressant just därför att inga prisförändringar genomförts, men styrräntedifferentialen samtidigt spegelvänts.

Sedan mac-roekonomi juli 2007 publicerades, har euron stigit från 9,26 kr. till idag 9,31 kr. och detta trots att de svenska styrräntorna nu är högre än ECB:s istället för som i juli 2007 lägre. Jag anför detta som stöd för att mina teorier om växelkurser kan vara riktiga, samtidigt som jag besviket noterar att kronan under innevarande månad stärkts ganska tydligt om än att kronan föll i förhållande till euron idag.

Vi får se vad som händer, men jag hoppas och tror att dagens försvagning av kronan kan fortsätta, eftersom jag tror att en svagare krona kommer att ge oss en fantastisk högkonjunktur som dessutom kan sträckas ut långt i tiden om Riksbankens inflationshökar bara får se till att inflationstrollen inte tillåts hoppa fram ur sina gömslen och bernankifiera Sverige.

Visar det sig att den nyligen genomförda höjningen försvagar kronan, menar jag att Riksbanken har all anledning att fortsätta höjningarna, eftersom de ju både stärker konjunkturen och stryper inflationen. Som alltid menar jag att priset på en Big Mac ger den bästa informationen om den inhemska inflationen och att Riksbanken bör sikta mot att göra kronan till snabbmatens schwedenfranc.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?