fredag, februari 15, 2008

 

Uppsnappat

"Kongressen har nu beslutat att betala ut en skatterabatt i ett försök att återskapa tilltron till amerikansk ekonomi. Den dåliga nyheten är att hälften vill ha ut skatterabatten i euro och den andra hälften i pesos."

Comments:
This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?