onsdag, februari 20, 2008

 

Ur askan i elden?

Om man följer den amerikanska presidentvalskampanjen kan göra tre intressanta iakttagelser. Den ena är att John McCain med stor sannolikhet kommer att utses till det republikanska partiets kandidat och den andra är med nästan lika stor sannolikhet Barack Obama kommer att utses till det demokratiska partiets presidentkandidat. Den tredje iakttagelsen är att betydligt fler deltar i demokraternas primärval än i republikanernas.

Summan av detta är att Barack Obama är den kandidat som mest sannolikt kommer att väljas till George Bushs efterträdare. Vad finns att säga om detta?

Enligt min mening bör George Bushs ekonomiska politik ges ett betydligt högre betyg än hans utrikespolitik, men detta innebär inte ens att hans ekonomiska politik skall ges något särskilt högt betyg i absoluta termer. Jag gissar att jag kommer att ge Barack Obama ett ungefär spegelvänt betyg; det vill säga tummen ned för den ekonomiska politiken, men i gengäld ett högre betyg för hans utrikespolitik än George Bushs.

Och eftersom jag anser att världen lider betydligt större skada av en dålig amerikansk utrikespolitik än den drar nytta av en bra amerikansk ekonomisk politik, föredrar jag en Obama framför en "Bush on steroids", som är det öknamn John McCain getts av sina motståndare. Samtidigt har jag läst att Barack Obama förespråkar någon typ av äventyrligheter i Pakistan, vilket gör mig tveksam till honom.

Vi får se, men just nu verkar det som om nästa ämbetsperiod i Vita Huset blir ett negerjobb.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?