tisdag, februari 12, 2008

 

Vettiga prioriteringar?

Enligt Dagens Nyheter beräknas kostnaderna för att bygga ut snabbtågsförbindelser i Sverige uppgå till mer än 100 miljarder kronor. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=741575

Enligt min mening bevisar detta de absurda konsekvenserna av koldioxidhysterien. För 100 miljarder kronor kan utan vidare göra hela Sveriges nät av landsvägar mötesfria med hjälp av så kallade vajerräcken och därefter ha innemot 90 miljarder kronor över att satsa på motorvägar.

För 90 miljarder kronor kan man lågt räknat bygga 200 mil motorväg, vilket skulle betyda att det nuvarande motorvägsnätets omfattning skulle utökas med en faktor på mer än två. Såvitt jag kan förstå skulle en så massiv utbyggnad av motorvägsnätet betyda att en mycket stor del av dödsolyckorna utanför tättbebyggt område skulle försvinna.

Vad är viktigast? Att ett litet fåtal människor skall kunna susa fram i snabbtåg från Stockholm till Köpenhamn, eller att Sverige får ett heltäckande nät av mötesfria vägar eller motorvägar? Givetvis skulle mycket mer vara vunnet framförallt ur trafiksäkerhetssynpunkt om vi finge ett heltäckande nät av vägar där de sämsta vore mötesfria landsvägar.

Jag har absolut ingenting emot snabbtåg, men att spendera fantasisummor för att kunna köra ett ganska begränsat antal tåg i expressfart är ett lätt vägande intresse i jämförelse med att ge Sverige ett helt superbt vägnät. Jag anser definitivt att vi har mer att vinna på ett superbt vägnät än ett superba snabbtågsförbindelser, om än att jag skulle finna det mycket fascinerande att få studera dessa expresståg.

Comments:
See here
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?