onsdag, februari 06, 2008

 

Why not?

Från Amerikas Förenta Stater rapporteras att Barack Obama gjort bättre i från sig än man hade anledning att tro och att det inte på något vis är självklart att fru Clinton kommer att vinna det demokratiska partiets nomineringsval. Enligt vad jag kan förstå, finns det ingen anledning att anse att Barack Obama skulle bli en sämre president än fru Clinton.

Dessutom anser jag att det avgjort sämsta man kan tänka sig vore John McCain som Förenta Staternas president och enligt många opinionsundersökningar, är Barack Obama starkare i förhållande till John McCain än fru Clinton, varför alltså Barack Obama som demokraternas kandidat skulle föra det goda med sig att utsikterna för att John McCain skulle lyckas bli Förenta Staternas president minskar.

John McCain har av somliga kallats "Bush on steroids" och förutom Rudy Giuliani kan jag inte föreställa mig något värre som Förenta Staternas president. Dessutom har John McCain röstat emot president Bushs utbudsekonomiskt inspirerade skattesänkningar, varför alltså till och med på det inrikespolitiska området John Mc Cain är ett dåligt val.

Generellt sett kan man säga att jag har vissa sympatier för delar av det republikanska partiets ekonomiska politik, medan i framför allt utrikespolitiska frågor jag anser att demokraterna är det vettigare partiet. Ron Paul är den perfekte kandidaten och bortsett från att jag ogillar hans flirt med invandringsfientliga krafter, finns det knappast någon enda fråga där jag tycker på annat sätt än Ron Paul.

Skulle valet komma att stå mellan Barack Obama och John McCain föredrar jag emellertid Barack Obama.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?