lördag, mars 22, 2008

 

97% av alla dödsolyckor i Tyskland

Cirka 97% av alla dödsolyckor i Tyskland inträffar på vägar med hastighetsbegränsning.

Inte sällan får man intrycket av olika kampanjer att lägre hastigheter råder bot på alla trafiksäkerhetsproblem, men om man granskar verkligheten ser man snart att vägstandarden har mycket stor betydelse, medan det är utomordentligt svårt för att inte säga omöjligt att entydigt belägga att hastighetsbegränsningar har den utlovade mirakeleffekten. Senast häromdagen inträffade en mycket allvarlig seriekrock på en tjeckisk motorväg med hastighetsbegränsning och det är faktiskt inte särskilt vågat att hävda att den hastighetsspridning som följer av fri hastighet minskar risken för klungbildningar och därmed risken för seriekrockar.

En annan aspekt är att det enligt artikeln dödades cirka 5000 människor i den tyska trafiken under 2007, men om man tar hänsyn till att Tyskland har över 80 miljoner invånare, mycket hög biltäthet och stor transittrafik är faktiskt talet 5000 en låg siffra och det skall inte heller glömmas att cirka 97% av dessa dödsolyckor inträffade på vägar med hastighetsbegränsning.

Det påstås också i texten att det finns studier som entydigt belägger att de delar av autobahn som har hastighetsbegränsning har entydigt lägre olycksfrekvens än de som saknar hastighetsbegränsning. Det finns emellertid också studier som har kommit fram till att det inte går att belägga någon sådan differens och oavsett sanningen är det utan tvekan så att de stenhårda krav på teknisk standard som följer av att man fortfarande får köra fort i Tyskland gagnar alla bilister inklusive dem som föredrar en något mindre snabb framfart.

Läs mer på följande länk.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1006305.svd

Comments:
I sverige händer 100% av dödsolyckorna på vägar med hastighetsbegränsning....
Jag tror inte det hjälper
med fartbegränsningar!

Hasse
 
Om vi införde fri hastighet på våra motorvägar, tror jag inte att detta skulle ge någon statistiskt säkerställbar inverkan på antalet dödsolyckor på motorväg.

Och eftersom praktiskt taget alla dödsolyckor inte inträffar på motorvägar, skulle slutresultatet vara plus minus noll, eller en förbättring.

Jag tror nämligen att en och annan skulle se sig för lite bättre om de visste att närsomhelst kan det dyka upp en Porsche i vänsterfilen.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?