fredag, mars 28, 2008

 

Avrundningsregler

Jag vet inte om fler än jag störs av att faktiskt de nu rådande reglerna för öresavrundning är matematiskt inkorrekta och medför att fler belopp avrundas uppåt än nedåt.

Nu gäller att slutsiffrorna 1 till 24 samt 51 till 74 avrundas nedåt samt att slutsifrorna 25 till 49 samt 75 till 99 avrundas uppåt. Är slutsiffran 50 avrundas inte alls och samma sak gäller givetvis om notan slutar på helt krontal.

Således skall 98 olika öretal avrundas, medan 2 inte skall avrundas alls. Med nuvarande regler skall 50 av dessa belopp avrundas uppåt och 48 nedåt. Givetvis borde 49 belopp avrundas nedåt och 49 uppåt. Det är Riksdagen som stiftat lagen och måhända pekar detta mot att Riksdagsledamöternas kunskaper i matematik är något bristfälliga.

Det vore enkelt att ändra lagen och det enda som behöver göras är att flytta slutsiffran 25 till nedåtkolumnen. I så fall skulle reglerna bli symmeteriska. En annan möjlighet vore att avrunda slutsiffrorna 1 till 49 nedåt och slutsiffrorna 51 till 99 uppåt. Slutsiffran 50 skulle alltså också fortsättningsvis inte avrundas alls.

Jag har noterat att även Danmark nu slopar 25-öringen, men dessvärre har danskarna kopierat den svenska lagstiftningen utan att observera det matematiska felet i avrundningsreglerna. Däremot är de ännu rådande danska reglerna om avrundning nedåt eller till närmsta multipel av 25 öre helt matematiskt korrekta.

Comments:
Tack för info om hjulupphängningen på nya C5! :-) Det ser dessvärre ut som att det inte kommer bli något problem med öresavrundningen enligt Citroëns prislista...
;-)
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?