lördag, mars 22, 2008

 

Belgisk choklad är billigare utanför EU

Jag läste någonstans att en av den moderata riksdagsgruppens mest fanatiska eurofiler, Anna Kinberg-Batra, anfört belgisk choklad som argument för svenskt EU-medlemskap.

Enligt min mening kan man knappast tänka sig något sämre argument för svenskt EU-medlemskap och knappast heller något bättre argument för svenskt utträde än i och för sig ypperligt välsmakande belgisk choklad.

Om Sverige lämnade EU skulle Sverige nämligen slippa att bidra till kostnaderna för EU:s sockerprisreglering och eftersom Sverige, genom utträdet, skulle hamna utanför EU:s tullmur skulle Sverige komma i åtnjutande av EU:s exportsubventioner för sockerprodukter. Priset på belgisk choklad skulle alltså falla i Sverige om Sverige lämnade EU. Jag kommer ihåg hur priset på tysk choklad,på grund av att vi genom anslutningen till EU hamnade innanför EU:s tullmur, höjdes. För mig, som gillar Ritter Sport Marzipan, var detta ofördelaktigt och stärkte min övertygelse att jag gjort rätt genom att rösta nej i november 1994.

Resonemanget förutsätter givetvis att Sverige inte upprättar något eget tullskydd i samband med utträdet, men det lär finnas en bestämmelse i WTO:s regelverk enligt vilken ett land som lämnar en tullunion är förbjudet att införa några tullar eller importrestriktioner som avser den tullunions export, vilken man lämnat. Samma sak gäller tullunionens utförsel i förhållande till landet som lämnat tullunionen.

Detta betyder kortfattat att Sverige skulle få fortsatt tullfri tillgång till EU:s marknad och att tullfriheten skulle avse samtliga varugrupper och att samma sak skulle gälla vår import från EU-området. Man kan lätt konstatera att Sverige saknar motiv att begränsa importen från världen utanför EU och att detta gäller i all synnerhet om vi inte skulle få begränsa importen från EU. Dessutom finns en stark opinion för frihandel i Sverige, vilket gör Sverige närmast unikt i Europa. Alltså skulle Sverige med största sannolikhet förverkliga unilateral frihandel om vi bara finge ändan av vagnen och begärde utträde ur den fasansfulla protektionistiska kartell som kallas Europeiska Unionen.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?