tisdag, mars 25, 2008

 

Bra film

Tyvärr har jag inga uppslag till bloggtext idag. Därför vill jag istället förmedla en intressant film. Filmen handlar om hastighetsbegränsningar på motorväg och hänvisar till en studie, enligt vilken olycksrisken på de motorvägsavsnitt som har respektive saknar hastighetsbegränsning i Tyskland är identisk. Då hör det till saken att det är roligare att köra på avsnitt utan hastighetsbegränsning. Tyvärr gör inte filmen upp med vanföreställningen att koldioxid har en temperaturhöjande effekt, men å andra sidan visar filmen att effekten av ett införande av hastighetsbegränsning med avseende på utsläpp är försumbar. Se filmen på följande länk.

http://myvideo-938.vo.llnwd.net/d3/player/player_V16qIII.swf?DESTSERVER=http://www.myvideo.de&LINKTEXT=MyVideo&V=http://myvideo-938.vo.llnwd.net/d3/movie6/97/2744939.flv&ID=2744939&_encxml=http%3A%2F%2Fwww.myvideo.de%2Fdynamic%2Fget_xml.php

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?