måndag, mars 24, 2008

 

Enkel juridik

I dagens nätupplaga står att läsa om en man som åberopat nödvärnssituation, men trots detta dömts till ansvar. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=754497

Enligt min mening är detta faktiskt ingen särskilt komplicerad juridik. Några få frågor måste besvaras. De lyder på följande sätt.

Uppfattade mannen som slog med hammare att den situation som oomtvisteligen berättigade till nödvärnsåtgärder var avvärjd när angriparen satte sig på marken?

Är svaret på den frågan att det är ställt bortom rimligt tvivel att mannen med hammaren uppfattade att den situation som berättigade till nödvärnsåtgärder var avvärjd när mannen satte sig på markens skall han dömas till ansvar.

En annan möjlighet är att det visserligen förelåg en situation som berättigade till nödvärnsåtgärder, även sedan den ursprunglige angriparen satt sig ned, men att hotets beskaffenhet helt uppenbart inte berättigade till så kraftfulla nödvärnsåtgärder, som de om vilka nu fråga är, och att det är ställt bortom rimligt tvivel att mannen med hammaren begrep detta och likväl i behärskat sinnelag fortsatte ett uppenbart oproportionerligt övervåld. I så fall skall han också dömas till ansvar.

Enligt min uppfattning talar allt för att mannen med hammaren skall gå fri från ansvar.

Comments:
top [url=http://www.001casino.com/]free casino bonus[/url] check the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]casino[/url] manumitted no store hand-out at the leading [url=http://www.baywatchcasino.com/]no put bonus
[/url].
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?