måndag, mars 10, 2008

 

Feltänkt

Så här skriver Expressen angående att moderaterna inte vill slopa värnskatten utan hellre vill sänka eller slopa den statliga inkomstskatten för de grupper med lägst inkomst bland dem som betalar statlig inkomstskatt.

"Men i sak är det fel väg att gå. Det är sannerligen inte fler skattesatser och marginaleffekter vi behöver, utan tvärtom en återgång till det skattesystem som Kjell-Olof Feldt en gång lade grunden till. Om inte ens en borgerlig regering vågar slopa värnskatten i ett läge med mångmiljardöverskott när ska det då den gamla 30/50-principen återinföras?"

Enligt min mening gör regeringen helt rätt om man prioriterar en sänkning eller ett slopande av inkomstskatten för dem med lägst inkomster bland dem som betalar statlig inkomstskatt. Det är nämligen ett stort problem att man i ett icke alltför högt inkomstskikt drabbas av en abrupt stegring av inkomstskatten, men att man i en mycket hög kategori drabbas av en smärre stegring är ett bagatellproblem dels därför att de som drabbas är få till antalet och stegringen måttlig.

Som jag ser det vore det taktiskt klokt att höja den statliga inkomstskatten på inkomster öven en miljon kronor till 60%, samtidigt som den statliga inkomstskatten på inkomster under en miljon kronor helt kunde slopas. I så fall drabbas så ytterligt få att problemet är försumbart.

Comments:
See Here or Here
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?