fredag, mars 07, 2008

 

Finland erkänner Åland?

På följande länk kan ni läsa om att Finland nu erkänt Kosovo.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_949629.svd

Enligt min uppfattning är det i allmänhet bättre med fler stater än färre, varför jag inte har något att invända mot att staten Kosovo tillkomit. Samtidigt bör man naturligtvis vara observant på hur den serbiska minoriteten behandlas.

Dessutom är det hela ytterst intressant av det skälet att Finland från och med nu i konsekvensens namn bör erkänna Åland som självständig stat den dag det åländska lagtinget utropar Åland till en självständig stat.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?