fredag, mars 14, 2008

 

Guldet över $1000

På följande länk kan man följa världsmarknadspriset på guld.

http://www.lbma.org.uk/statistics_current.htm

Idag är en historisk dag, eftersom guldet för första gånget noteras till en nivå som är lika med eller överstigande $1000. Givetvis är detta ett allvarligt underkännande av den amerikanska centralbanken och enligt min bestämda övertygelse kommer guldhaussen att fortgå så länge inte den amerikanska centralbanken börjar bedriva en seriös penningpolitik.

En intressant aspekt på guldhaussen är att i de länder där det inte finns någon realisationsvinstbeskattning och möjligheter att spekulera i ett stigande guldpris genom att köpa värdepapper denominerade i guld finns, föreligger nu förutsättningarna för en spontan remonetisering av guldet. I Sverige har vi dessvärre en realisationsvinstbeskattning som medför att man inte kan dra nytta av det stigande guldpriset, utan att samtidigt bli skyldig staten skatt.

I Hong Kong finns däremot ingen realisationsvinstbeskattning och alla möjligheter att dra nytta av ett stigande guldpris genom att köpa värdepapper denominerade i guld. Fortsätter guldhaussen kommer jag inte vara förvånad om alltfler Hong Kong-kineser kommer att säkra sina besparingar med hjälp av sådana värdepapper och att detta rent av kan bli början av en process där guldet återtar sin naturliga roll som finansvärldens nav.

Det enda som egentligen krävs är att det blir lika enkelt att överlåta fordringar denominerade i guld som att överföra bankmedel. Det kan rent av vara så att Federal Reserve Banks inkompetens medför att guldmyntfoten återinförs utan att någon märker det.

Att en valuta byts mot en annan förutsätter ingalunda hyperinflation. På Island lär det finnas en trend mot inofficiell euroisering och såvitt jag kan förstå finns inga hinder mot att Hong Kong vänder dollarn ryggen och då kan guldet bli det nya ankaret. Andra möjligheter är att Hong Kong i stigande utsträckning kommer att använda sig av yen, schweizerfranc eller euro.

Comments:
This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?