torsdag, mars 20, 2008

 

Guldpriset i bergodalbana

Under de senaste dagarna har guldpriset rasat påtagligt om än att raset under eftermiddagen idag den 20 mars har avbrutits. Frågan huruvida de senaste dagarnas prisfall skall ses som ett trendbrott inställer sig.

Enligt min mening är det stigande guldpriset ett resultat av den amerikanska centralbankens inflationspolitik. Dels driver inflationen upp brytningskostnaderna räknat i dollar, men framförallt söker man sig bort från dollar till säkrare tillgångar. Guld anses på goda grunder vara ytterst värdestabilt och rimligen betyder detta att efterfrågan på guld ökar oproportionerligt mycket om man befarar inflation.

En faktor som måhända fått ökad betydelse under senare år är det förhållandet att det blivit lättare att spekulera i ett stigande guldpris genom att köpa värdepapper denominerade i guld. Därigenom att det har blivit enklare att överföra medel till "guldsektorn" kan det tänkas att guldhaussen av det skälet har förstärkts, men en annan tänkbar effekt är att det förhållandet att man kan spekulera i ett stigande guldpris utan att köpa fysiskt guld har bidragit till att guldpriset inte har stigit så mycket som hade varit fallet givet att sådana möjligheter inte hade funnits.

Summan av kardemumman är att det är den amerikanska inflationspolitiken som göder guldhaussen och så länge inflationspolitiken består framstår det som sannolikt att priset på guld kommer att fortsätta stiga, om än att "värdepapperiseringen" av guldet bidrar till att efterfrågan på fysiskt guld dämpas. Dessutom bidrar "värdepapperiseringen" av guldet till att det blir lättare att finansiera guldbrytning, vilket torde bidra till ett ökande utbud av guld, vilket i sin tur också verkar prisdämpande.

Comments:
Ja helt sjukt hur guldpriset har gått upp och nu ner..
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?