torsdag, mars 13, 2008

 

Hur mycket kan dollarn falla?

En fråga många ställer sig är hur mycket dollarn "kan" falla? Mitt svar är att det egentligen bara finns en ett förhållande som pekar mot att dollarn borde stiga och det är det förhållandet att enligt teorin om köpkraftsparitet dollarn är undervärderad gentemot de västeuropeiska valutorna.

Enligt min mening är en huvudfaktor bakom att förstå varför valutor handlas under respektive över respektive köpkraftsparitet att de som handlas över köpkraftsparitet har en låg kapitaliserad framtida inflation och vice versa. Här bör man också ta med långa obligationsräntors respektive höjd på det viset att kombinationen låga obligationsräntor och hög real växelkurs indikerar låg framtida kapitaliserad inflation. Trots att den japanska valutan handlas till en ganska låg kurs i förhållande till sin köpkraftsparitet, skall den inte anses vara någon inflationsvaluta då ju de långa obligationsräntorna i yen är exceptionellt låga.

Intressant är dock att notera att US-dollarn trots Bernankes desperata inflationspolitik fortfarande enligt teorin om köpkraftsparitet är övervärderad i förhållande till den japanska valutan. Alltså kan dollarn falla ytterligare åtminstone mot den japanska valutan.

Summan av mitt resonemang är att dollarn sed i ett globalt perspektiv handlas till en ganska hög kurs och med tanke på den amerikanska penningpolitikens beskaffenhet synes detta mindre klokt. Något sämre skydd av sparkapital än att investera det i Bernanke-pesetas torde nämligen vara svårt att hitta.

Vi får se vad som händer, men så länge inte Federal Reserve Bank gör helt om och börjar bedriva en politik som syftar till att säkra framförallt dollarns inre köpkraft tror jag inte att någon vändning uppåt med avseende på dollarkursen är i sikte. För att nå köpkraftsparitet gentemot den japanska valutan bör dollarn falla ytterligare nästan 20% och enligt min mening finns ingenting som säger att så inte kan och rent av kommer att ske.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?