söndag, mars 23, 2008

 

Intressant från Somalia

Shabelle News Network rapporterar om att en sammanslutning av köpmän nu organiserat en särskild säkerhetsstyrka försedd med särskilda uniformer, vars syfte är att garantera säkerheten på Mogadishus största utomhusmarknad. Utan säkerhet uteblir nämligen kommersen och uteblir kommersen uteblir inkomsterna.

Läs mer på följande länk.

http://www.shabelle.net/english/2008/03/23/bakara-traders-convene-special-security-forces-market-issue

Intressant att notera är att den anarkokapitalistiska teorien motsägs av det förhållandet att vad det nu är fråga om är en militär styrka som kontrollerar ett visst territorium och på detta territorium upprätthåller vissa regler och att givetvis de köpmän som bedriver handel på området måste finansiera säkerhetsstyrkorna. I den meningen kan man säga att en stat grundats.

Samtidigt är det också intressant att notera hur människor i frivillig samverkan kan lösa säkerhetsproblem som uppstår i ett statslöst tillstånd. Om köpmännen lyckas etablera lag och ordning på marknadsområdet, kommer säkerligen handeln där att expandera och liknande handelsplatser att uppstå lite varstans. I så fall kan detta bli en väg mot fred och ordning i Somalia, samtidigt som den stora och väl spridda förekomsten av vapen kommer att garantera att ingen kan missbruka kontrollen över ett visst och till ytan ytterst begränsat territorium.

I så fall har också en konkurrensutsatt marknad för lag och ordning uppstått och jag är tämligen övertygad om att i så fall Somalia kommer att blomstra i ekonomisk mening. Samtidigt vill jag gärna påpeka att jag är medveten om de fruktansvärda problem detta land och dess befolkning har att brottas med. Dock är jag övertygad om att Etiopiens militära intervention och försöket att etablera en så kallad Transitional Federal Government får ses som den direkta orsaken till att läget i Somalia förvärrats så dramatiskt sedan 2006.

Comments:
Det är väl "en konkurrensutsatt marknad för lag och ordning" som har skapat konflikten i Somalia.
 
Om man ser Etipien och USA som aktörer på denna konkurrensutsatta marknad är svaret ja.

Däremot fanns det ingen enskild krigsherre som var tillräckligt stark och rik för att på allvar kunna göra sig bred på någon annan krigsherres bekostnad.

Det rådde snarast väpnat vapenstillestånd innan de nuvarande oroligheterna bröt ut till följd av USA:s inblandning 2006.
 
Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?