tisdag, mars 18, 2008

 

Ja till EFTA - Nej till EU

Junilistans avgående ledare Nils Lundgren säger att han gärna ser att en duo tar över ledarskapet i junilistan. En av duons medlemmar skall dra "höger" och en åt "vänster".

Jag överger omedelbart mitt motstånd mot junilistan om junilistan istället för att säga ja till EU och nej till EU-staten istället säger ja till EFTA och nej till EU. EU är nämligen redan en stat om än att denna stats utformning är något okonventionell.

Ett självklart namn för den del av junilistans ledning som skall stå för det socialdemokratiska är Sören Wibe, som förordar utträde. Nästan lika självklar på andra flanken borde Margit Gennser kunna vara.

Frågan är bara om det finns någon anledning att kandidera till EU-parlamentet om man förordar utträde. Vi får se vad som händer, men under förutsättning att junilistan klart och tydligt tar ställning för utträde och ledarduon får en vettig bredd genom att representera såväl socialdemokraterna som moderaterna är junilistan ett mycket intressant alternativ.

Enligt min mening lider junilistan påtagligt av att Nils Lundgren är en så tydlig anhängare av medlemskapet i EU, men måhända är varumärket fortfarande möjligt att använda sig av i arbetet för ett Sverige befriat från brysseldiktaturen.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?