lördag, mars 22, 2008

 

Ja till Lissabon-fördraget

Trots att jag är motståndare till Sveriges EU-medlemskap är jag benägen att anse att det vore bra om det bespottade Lissabon-fördraget antoges och detta utan några svenska eller andra motkrav.

Lissabonfördraget innehåller nämligen en utträdesklausul och dessutom skulle EU efter ett framtida tänkt antagande av Lissabon-fördraget få så oerhörda maktbefogenheter att ingen enda vettig människa som vill kalla sig EU-skeptiker, rimligen kan säga något annat än att man måste lämna EU om man menar något med sin EU-skepsis.

Ett vanligt argument bland EU-anhängare har varit att man inte kan lämna EU, men om EU får en uttrycklig utträdesklausul är detta argument utan värde. För skeptikerna innebär ett antagande av Lissabon-fördraget att alla rekvisit som rimligen måste vara uppfyllda för att man skall bli utträdesförespråkare är uppfyllda med råge.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?