lördag, mars 15, 2008

 

Kronan är stark

Trots att kronan försvagats aningen de senaste dagarna är faktiskt kronan mycket stark om man jämför med situationen i mars 2007.

Jag har roat mig med att räkna fram de växelkurser som jämställt priset på en Big Mac i ett antal olika länder och därefter räknat fram vilken procentsats av marknadskurserna dessa utgör och jämfört resultaten för den 2 mars 2007 med resultaten för den 15 mars 2008.

Här kommer procentsatserna för i dag i jämförelse med motsvarande tal för den 2 mars 2007. Procentsatserna till vänster avser talet för den 2 mars 2007 och procentsatserna till höger procentsatserna för den 15 mars 2007.

Storbritannien: 85,0% - 69,8%
Tyskland: 86,8% - 83,8%
Finland: 108,9% - 101,4%
USA: 70,8% - 59,0%
Danmark: 116,2% - 107,9%
Norge: 142,5% - 131,5%

Priserna har förändrats enligt följande. Notera att prisuppgifterna till vänster avser priserna den 2 mars 2007 och prisuppgifterna till höger priserna den 3 mars 2008 samt att prisuppgiften för USA ej uppdaterats sedan juli 2007.

Storbritannien: £1,99 - £1,99
Tyskland: €2,99 - €3,10
Finland: €3,75 - €3,75
USA: $3,22 - $3,41
Danmark: 29,75 dkr. - 29,75 dkr.
Sverige: 32,- kr. - 35,- kr. *
Norge: 40,- nkr. - 39,- nkr.

Så här har växelkurserna förändrats. Uppgifterna till vänster avser den 2 mars 2007 och uppgifterna till höger den 15 mars 2008.

Storbritannien: 13,68 kr. - 12,27 kr.
Tyskland: 9,29 kr. - 9,46 kr.
Finland: 9,29 kr. - 9,46 kr.
USA: 7,04 kr. - 6,06 kr.
Danmark: 1,25 kr. - 1,27 kr.
Norge: 1,14 kr. - 1,18 kr.

Det är ganska intressant att iaktta hur den norska kronan skenbart förstärkts samtidigt som på grund av den norska mac-deflationen den norska kronans växelkurs i verkligheten fallit. Tråkigt nog har svenska kronan förstärkts gentemot samtliga valutor i jämförelsen, trots att kronan i nominella termer har försvagats gentemot samtliga valutor utom dollarn. Tack vare 0% macflation i Danmark och Finland och 3,7% macflation i Tyskland i jämförelse med den svenska på hela 9,4% har kronan trots den nominella försvagningen stärkts gentemot euron och dess satellit den danska kronan.

Jag menar att det finns en enkel och effektiv medicin mot denna sjukdom och att den svenska inflationspatienten av dr. Ingves bör ordineras högre styrräntor. Höjs styrräntorna tillräckligt mycket och tillräckligt snabbt kommer macflationen att jagas på flykten och lyckas dr. Ingves provocera fram en McCut, är jag ganska säker på att kronans nominella förstärkning gentemot euron den dagen kommer att vara alltför liten för att inte det sammanlagda resultatet skall bli en real devalvering. Detta skulle vara rena rama vitaminkicken för den svenska konjunkturpatienten.

Samtidigt skall man vara medveten om att stramare penningpolitik som grundprincip ger högre real växelkurs. Å andra sidan talar alla data för att Riksbanken nu måste höja oavsett vilka följder detta ger med avseende på konjunkturen. Dessutom visar exemplet Norge att man understundom kan lyckas med konststycket att framkalla såväl en inhemsk deflationär impuls som en positiv knuff för konjunkturen genom real devalvering. Storbritannien har också lyckats ganska väl med tanke på att det inhemska priset legat stabilt samtidigt som den egna valutan fallit som en sten. Med tanke på den obefintliga inhemska macflationen i Storbritannien och förekomsten av positiv macflation i USA är det faktiskt så att pundet försvagats till och med gentemot US-dollarn.

* Vad gäller Sverige avser prisuppgiften ett genomsnitt mellan två restauranger där den ena restaurangen drivs av en franchisetagare och den andra av McDonald's i egen regi. I båda fallen kontrollerar jag, månad för månad, priserna i två restauranger som alltid är desamma.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?