onsdag, mars 19, 2008

 

Norgehistoria

I dagens nätupplaga av Dagens Nyheter refereras till en norsk jämförelse av antalet trafikdödade i olika europeiska länder. Föga förvånande visar sig Norge näst bäst. Läs mer på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=753329

Jämförelsen är dock tämligen missvisande av det skälet att den relevanta jämförelsen är antalet olyckor i förhållande till transportvolymen och inte antalet dödade i förhållande till folkmängden. Sverige har exempelvis betydligt högre biltäthet än Norge och med tanke på att Sverige får samma resultat som Norge i jämförelsen är alltså svensk trafik betydligt säkrare än norsk.

Luxemburg har ganska hög olycksstatistik i jämförelsen, men här bör man komma i håg att Luxemburg är det europeiska land som har högst biltäthet och dessutom stor transittrafik. Tyskland har också mycket hög biltäthet och stor transittrafik, varför alltså olycksrisken i Tyskland är betydligt mindre än vad som framgår av statistiken.

Det verkar som de goda norrmännen medvetet lagt upp jämförelsen på ett sådant sätt att Norge skall klara sig väl i jämförelsen, men jämförelsemetoden är alltså ingenting annat än en norgehistoria.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?