tisdag, mars 04, 2008

 

Regeringen måste backa

Idag skriver Morgan Johansson och Bo Bernhardsson i en debattartikel i Dagens Nyheter att Socialdemokraterna måste säga nej till det nya EU-fördraget. Läs deras text på följande länk.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=748197

Jag menar att frågan är mångfacetterad i den betydelsen att man av ett flertal skilda skäl bör ställa sig avvisande till EU:s växande maktanspråk och att man kan vara tveksam just därför att man är liberal, konservativ, socialdemokrat eller vad som helst. För liberalen är EU:s centralism oroande, för den konservative är utsuddandet av nationsgränserna oroande och för socialdemokraten är offrandet av de fackliga rättigheterna på EG-domstolens offeraltare djupt motbjudande och så vidare.

Ett problem regeringen Reinfledt nu måste ta hänsyn till är det förhållandet att om socialdemokraterna tillåter avvikelser från partilinjen, eller rent av ställer sig avvisande till fördraget till dess Sverige fått uttryckliga undantag som tillförsäkrar oss rätten att tillämpa vår traditionella och ytterst liberala arbetsrätt, måste moderaterna och de borgerliga partierna rimligen tillåta dissidenter i frågan, eftersom annars Fredrik Reinfeldt och moderaterna "skänker bort" en fråga till sina motståndare där deras motståndare utan tvivel har stort folkligt stöd.

Vi svenskar misstror EU och vi ser att Norge klarar sig utmärkt utan EU. Alltså måste moderaterna acceptera att deras arbetsgivare svenska folket inte tycker som moderaterna och att det finns oerhört många moderater som är hjärtligt oense med moderaternas närmast fanatiskt EU-vänliga linje. Att inte tillåta dissidenter i denna fråga, tror jag kan få djupt tragiska konsekvenser och rent av leda till partisplittringar.

En enkel lösning vore att omedelbart utlysa en rådgivande folkomröstning i syfte att undanröja en politisk mina. "Problemet" är bara att resultatet kommer att bli ett rungande nej.

Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?