söndag, mars 16, 2008

 

Schweiz lever väl helt utan EU

Så här säger junilistans avgående ordförande.

"- EU är viktigt i den globala klimatpolitiken och dess inre marknad har höjt välståndet dramatiskt i Europa. "

Enligt min uppfattning har Nils Lundgren helt fel och då tänker jag inte i första hand på talet om klimatpolitiken, trots att det givetvis är fullkomligt magnifikt befängt att tro att politiska beslut kan påverka klimatet, utan jag tänker i första hand på påståendet att EU:s inre marknad har höjt välståndet dramatiskt i Europa.

Jag ger faktiskt inte så mycket som fem öre för det resonemanget, eftersom det så uppenbart motsägs av den lilla ö av välstånd och stabilitet som återfinns någonstans mellan Tyskland, Österrike, Italien och Frankrike och som kallas Schweiziska Edsförbundet.

Och vad det anbelangar finns ingen krigsrisk mellan Schweiz och dess grannar, trots att Schweiz inte tillhör EU. Sverige är visserligen inte lika rikt som Schweiz, men å andra sidan kan man på goda grunder mena att vi just därför har ännu starkare skäl att lämna EU än Schweiz skulle ha om Schweiz tillhörde EU. Vi behöver nämligen de medel vi tvingas betala till EU bättre själva och dessutom skulle vi spara enorma belopp om vi stode utanför EU:s tullmur och fritt kunde välja importleverantörer över hela jorden med det enda kravet att bäst och billigast får leverera.

När får Sverige ett politiskt parti som är lika självklart för marknadsekonomi som det är emot svenskt medlemskap i EU?


Comments: Skicka en kommentar

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?